Bình chọn THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG

Bình chọn THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG

 • Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

  CÔNG TY TNHH HALO GROUP

  ĐBC: 9470 Lượt BC: 3361

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM

  ĐBC: 4890 Lượt BC: 4929

  Công Ty Cổ Phần Thép Dana – Ý

  ĐBC: 35241 Lượt BC: 19234

  Công Ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng

  ĐBC: 23011 Lượt BC: 4520

  Tập Đoàn Thép Việt Nhật

  ĐBC: 8410 Lượt BC: 4502

  Công ty TNHH Thép Vina Kyoei

  ĐBC: 1890 Lượt BC: 904

  Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1

  ĐBC: 110190 Lượt BC: 19910

  Công ty Cổ phần Eurowindow

  ĐBC: 12545 Lượt BC: 18892

  Công ty Cổ phần Thép Mê Lin

  ĐBC: 6123 Lượt BC: 1204

  Công Ty Cổ Phần ECOBA VIỆT NAM

  ĐBC: 4251 Lượt BC: 1202

  Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim

  ĐBC: 3400 Lượt BC: 1250

  Công Ty TNHH Siam City Cement

  ĐBC: 5790 Lượt BC: 1200

  CTCP Sản Xuất Thép Việt Đức

  ĐBC: 34921 Lượt BC: 367890

  Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

  Thương hiệu Phục Hưng Holdings

  ĐBC: 5233 Lượt BC: 2234

  CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

  ĐBC: 4360 Lượt BC: 2069

  Công Ty Cổ Phần Gama Việt Nam

  ĐBC: 6200 Lượt BC: 3295

  TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP.

  ĐBC: 14728 Lượt BC: 3698

  Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

  ĐBC: 13568 Lượt BC: 4689

  Công ty Cổ phần Trung Đô

  ĐBC: 4652 Lượt BC: 2360

  Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

  ĐBC: 6170 Lượt BC: 2199

  Tập Đoàn Hòa Phát

  ĐBC: 4177 Lượt BC: 3946

  CÔNG TY TNHH MINH LONG

  ĐBC: 4840 Lượt BC: 3286

  Công Ty Cổ Phần FECON

  ĐBC: 4890 Lượt BC: 3289

  Tổng Công Ty Sonadezi

  ĐBC: 4952 Lượt BC: 3526

  Tin tức