Bình chọn THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG

Bình chọn THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG

 • Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

  CÔNG TY TNHH HALO GROUP

  ĐBC: 877460 Lượt BC: 679213

  Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

  ĐBC: 21232 Lượt BC: 3423

  Công Ty Cổ Phần Thép Dana – Ý

  ĐBC: 32342 Lượt BC: 5233

  Công Ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng

  ĐBC: 13432 Lượt BC: 3221

  Tập Đoàn Thép Việt Nhật

  ĐBC: 5687 Lượt BC: 1097

  Công ty TNHH Thép Vina Kyoei

  ĐBC: 902 Lượt BC: 156

  Công ty Cổ phần Eurowindow

  ĐBC: 75545 Lượt BC: 7892

  Công ty Cổ phần Thép Mê Lin

  ĐBC: 4856 Lượt BC: 768

  Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim

  ĐBC: 1998 Lượt BC: 256

  Công Ty TNHH Siam City Cement

  ĐBC: 4987 Lượt BC: 795

  CTCP Sản Xuất Thép Việt Đức

  ĐBC: 32344 Lượt BC: 34342

  Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

  CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

  ĐBC: 26 Lượt BC: 3

  TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP.

  ĐBC: 14728 Lượt BC: 1698

  Công ty cổ phần Picenza Việt Nam

  ĐBC: 13568 Lượt BC: 2689

  Công ty CP Cơ điện Trần Phú

  ĐBC: 18594 Lượt BC: 3256

  Tập Đoàn Hòa Phát

  ĐBC: 512 Lượt BC: 103

  Tin tức