Các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản

Các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản bao gồm huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

Trong quá trình tìm hiểu các quy định liên quan đến việc xử phạt chủ đầu tư kinh doanh bất động sản theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017, ông Vũ Hoàng Khôi thấy có quy định hành vi vi phạm tại điểm a, khoản 3 Điều 57 như sau:

“a) Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định”.

Ông Khôi kiến nghị cần hướng dẫn rõ ràng hơn về hành vi vi phạm nêu trên đối với việc kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể trên thực tế rất nhiều các chủ đầu tư căn hộ chung cư triển khai các hình thức đặt cọc, giữ chỗ, hợp tác, hình thức hợp đồng vay có ưu tiên việc giữ chỗ căn hộ… để huy động vốn của khách hàng trước khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản:“Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết”. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đã được quy định cụ thể tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Đối với các hành vi đặt cọc, giữ chỗ… như ông Vũ Hoàng Khôi nêu là các nội dung có liên quan đến quy định của pháp luật về dân sự. Do vậy, về nội dung này Bộ Xây dựng đề nghị ông liên hệ với Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Theo BaoChinhphu.vn

 

Tin Liên Quan