Cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa VLXD

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) cũng như thủ tục kiểm tra chuyên ngành.


Ảnh minh hoạ

Trong văn bản mới đây gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã báo cáo nội dung cụ thể về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa VLXD.

Theo đó, ngày 29/9/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, trong đó đã cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm hàng hóa VLXD

Về danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra, thời điểm kiểm tra, ban hành danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra kèm mã số HS, cắt giảm tối đa sản phẩm, hàng hóa VLXD phải kiểm tra từ 64 còn 31 sản phẩm, giảm 52% số lượng sản phẩm. Quy định rõ thời điểm kiểm tra đối với từng sản phẩm, hàng hóa. Việc kiểm tra chuyên ngành đã được thực hiện bằng hình thức hậu kiểm.

Về thẩm quyền, thủ tục kiểm tra, quy định thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD xuất, nhập khẩu do tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện.

Vụ Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng là cơ quan được phân công thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD thống nhất với quy định tại khoản 15, 16 Điều 3 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD bảo đảm thực hiện thống nhất nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Theo đó, QCVN 16:2017/BXD quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa VLXD thuộc nhóm 2 – sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

Thanh Nga

Tin Liên Quan