Căn cứ, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất

(Xây dựng) – Vừa qua, bà Đồng Thị Thúy Diệu (thành phố Hồ Chí Minh) có thắc mắc liên quan đến thời điềm tính thu tiền sử dụng đất gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường nhờ hướng dẫn giải đáp.

Nội dung thắc mắc như sau: Tháng 12/2019, bà Đồng Thị Thúy Diệu nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn. Sau khi bà Diệu nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, UBND cấp tỉnh đã ban hành Quyết định quy định về bảng giá đất mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Theo Quyết định bảng giá đất mới, giá đất năm 2020 tăng gấp nhiều lần so với giá đất năm 2019, và cơ quan có thẩm quyền đã tính tiền sử dụng đất cho bà Diệu theo bảng giá năm 2020. Bà Diệu hỏi, việc áp giá đất năm 2020 cho trường hợp của bà theo căn cứ nào, có đúng quy định pháp luật không?

Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Điều 108, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Điều 108. Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

Căn cứ tính tiền sử dụng đất: Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất; Giá đất theo quy định tại Điều 114 của Luật này; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.

Căn cứ tính tiền cho thuê đất: Diện tích đất cho thuê; Thời hạn cho thuê đất; Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn giá trúng đấu giá; Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Đồng Thị Thúy Diệu nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Theo baoxaydung.com

 

 

Tin Liên Quan