Căn cứ xác định gói thầu dịch vụ tư vấn

(Xây dựng) – Gói thầu khảo sát, đánh giá chất lượng khoáng sản, dự tính quy mô tài nguyên khoáng sản là gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu.

can cu xac dinh goi thau dich vu tu van
Ảnh minh họa.

Đơn vị bà Triệu Quỳnh Thắm (Bắc Kạn) đang lựa chọn đơn vị thi công nhiệm vụ khảo sát, đánh giá chất lượng khoáng sản, dự tính quy mô tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Nhiệm vụ bao gồm các công việc: Lập lưới giải tích, đo công trình đưa vào bản đồ, đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa, số hóa thành lập bản đồ; Lập bản đồ địa chất khoáng sản; Lập sơ đồ địa chất thủy văn – địa chất công trình; Thi công các công trình khai đào: Dọn vết lộ và giếng; Thi công công trình khoan; Lấy, gia công và phân tích các loại mẫu; Đánh giá chất lượng khoáng sản; Lập báo cáo đánh giá chất lượng khoáng sản, dự tính quy mô tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Bà Thắm hỏi, vậy gói thầu trên thuộc gói thầu tư vấn hay phi tư vấn?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; Khảo sát, lập thiết kế, dự toán; Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Thẩm tra, thẩm định; Giám sát; Quản lý dự án; Thu xếp tài chính; Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ tư vấn khác.

Theo đó, gói thầu khảo sát, đánh giá chất lượng khoáng sản, dự tính quy mô tài nguyên khoáng sản là gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu nêu trên.

Tuệ Minh/ Baoxaydung

Tin Liên Quan