Có được cấp quyền sử dụng đất khi đã chuyển đi nơi khác?

Theo phản ánh của ông Trần Quốc Trung (Đắk Nông), căn cứ quy định tại Điều 101 Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân có đất nguồn gốc nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay trước ngày 1/1/2008 mà có hộ khẩu thường trú tại địa phương thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Ông Trung hỏi, vậy hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp nêu trên đến nay đã chuyển đi nơi khác sinh sống, không còn hộ khẩu tại địa phương thì có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không?

Có được cấp quyền sử dụng đất khi đã chuyển đi nơi khác?
Ảnh minh họa.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 101 Luật Đất đai quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, trong đó tại Khoản 1 của Điều này điều chỉnh đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai áp dụng chung cho trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai mà không phân biệt áp dụng cho trường hợp có hay không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Nội dung ông hỏi liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nơi có đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông liên hệ với UBND cấp xã, UBND cấp huyện hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Theo Tuệ Minh/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan