Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung hợp đồng chưa khai trên webform?

(Xây dựng) – Mục năng lực kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp yêu cầu số lượng hợp đồng tương tự bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và tổng giá trị của tất cả các hợp đồng ≥ 6 tỷ đồng.

co duoc yeu cau nha thau bo sung hop dong chua khai tren webform
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet).

Hồ sơ dự thầu của 1 nhà thầu kê khai trên webform chỉ có 1 hợp đồng tương tự với giá trị 3,2 tỷ đồng (không đề cập hoặc đính kèm bất kỳ một hợp đồng nào khác trong hồ sơ dự thầu), như vậy chưa đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu.

Ông Võ Tuấn Anh (Đắk Lắk) hỏi, vậy bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu bổ sung hợp đồng tương tự ngoài các hợp đồng đã kê khai trên webform để đưa vào đánh giá E-HSDT hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, các nội dung đánh giá về lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, yêu cầu về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu được hệ thống tự động đánh giá dựa trên các thông tin nhà thầu kê khai trong webform.

Theo đó, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu nêu trong E-HSMT thì hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu không đạt ở nội dung này.

Đối với nội dung về hợp đồng tương tự, trường hợp tổ chuyên gia phát hiện hệ thống đánh giá nhà thầu “đạt” là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT đối với gói thầu xây lắp phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Khánh Diệp/ Baoxaydung

Tin Liên Quan