Giới thiệu trang chủ

“Thương hiệu Nội thất -Vật liệu xây dựng uy tín” là hình thức bình chọn và tôn vinh do Báo Xây dựng phát động đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng, nội thất, thiết bị điện. Có sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tín và được bạn đọc và người tiêu dùng bình chọn có số điểm cao, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và quốc tế, ứng dụng thành công khoa học – công nghệ vào sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu phát triển bền vững.

Tải tài liệu Công văn TẠI ĐÂY

Tải tài liệu Đơn đăng ký TẠI ĐÂY

Tải tài liệu Phiếu bình chọn TẠI ĐÂY

Tait tài liệu Quy chế TẠI ĐÂY