Hạn chế khai thác cát tự nhiên tại địa bàn tỉnh Phú Thọ

(Xây dựng) – Việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tại địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cần hạn chế khai thác cát tự nhiên, tránh hiện tượng sạt lở bờ sông, tác động đến đất đai, hoa màu của nhân dân.


Ảnh minh họa.

Trả lời văn bản đề nghị góp ý xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Xây dựng đánh giá, các điểm mỏ mà UBND tỉnh đề nghị bổ sung vào quy hoạch thuộc sông Hồng, sông Đà, chảy qua địa bàn các huyện Tam Nông, Thanh Thủy. Do đó, cần đánh giá ảnh hưởng tác động của quá trình thay đổi dòng chảy, tái bồi lắng, tác động đến các công trình xây dựng, thủy lợi, công trình dân sinh.

Các khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch phải đảm bảo không nằm trong khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, không làm ảnh hưởng đến chuẩn tắc thiết kế đối với luồng lạch có liên quan.

Đồng thời, nhằm hạn chế khai thác cát tự nhiên tránh hiện tượng sạt lở bờ sông, tác động tới môi trường, đất đai hoa mầu của nhân dân, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cân đối cung cầu cát xây dựng trên địa bàn nhằm tăng cường sử dụng cát nghiền và vật liệu thay thế cát tự nhiên theo hướng sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

Được biết, tại Văn bản 2178/UBND-KTN ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ, xin ý kiến bổ sung 04 điểm mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là: Mỏ cát lòng sông Đà, thuộc xã Phượng Mao, Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy; Mỏ cát lòng sông Đà, thuộc xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy; Mỏ cát lòng sông Hồng, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao và điểm mỏ cát lòng sông Hồng thuộc xã Hồng Đà, huyện Tam Nông; Mỏ cát lòng sông Hồng, thuộc xã Vực Trường, huyện Tam Nông.

Thanh Nga

Tin Liên Quan