Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội Thủ đô năm 2023

Thực hiện Nghị quyết 25 của HĐND thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, tiếp tục chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 38 để tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế.

Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội Thủ đô năm 2023
Ảnh minh họa.

Kế hoạch tuyên truyền 6 nội dung: Hoạt động chỉ đạo điều hành của Thành ủy-HĐND-UBND TP; Việc ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; Hoạt động phát triển văn hóa, giáo dục, thông tin và truyền thông, kiểm soát dịch bệnh, an sinh xã hội; Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển xây dựng Nông thôn mới; Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãnh phí, giải quyết khiếu nại tố cáo; Đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

Tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố nhằm ổn định, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế như: chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh PC1; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất, kinh doanh; khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công, khuyến nông; các chính sách, giải pháp hỗ trợ, phục hồi phát triển ngành công nghiệp xây dựng…

Thông tin về kết quả triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thị điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù trên địa bàn Thành phố; công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hóa đơn điện tử; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; tuyên truyền các hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ, quảng bá, kết nối cung – cầu hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố; các hoạt động xúc tiến thương mại, phục hồi và khai thác các đơn hàng sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Tăng cường thông tin hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số… phổ biến kiến thức về lợi ích của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử; khuyến khích người dân thay đổi thói quen, chuyển sang sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến; phát triển thương mại điện tử.

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu thị trường du lịch, quảng bá hình ảnh, văn hóa của Hà Nội và Việt Nam nói chung tới người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế với thông điệp “Hà Nội – Đến để yêu” và “Hà Nội – Điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn”; tuyên truyền kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống.

Tuyên truyền Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực; các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng bên vững; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; thông tin về hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề; công tác đào tạo, cấy nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn; hiệu quả của chương trình “Liên kết 4 nhà”; các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP tiêu biểu, lợi thế, chủ lực của thành phố Hà Nội gắn với phát triển du lịch văn hóa; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đưa tin về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác xử lý các hành vi vi phạm.

Hoạt động phát triển văn hóa, giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và an sinh xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, tổ dân phố, thôn, làng văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác triển khai “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên chức người lao động cơ quan Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; các hoạt động phát triển văn hóa đọc; bảo tồn, tôn tạo di tích, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2023; tuyên truyền một số ngày lễ kỉ niệm của Thủ đô. Tuyên truyền công tác thực hiện 5 nhiệm vụ, 9 giải pháp trọng tâm ngành giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; mô hình “trường học kết nối”; công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Tuyên truyền về phát triển hạ tầng thông tin, công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Hà Nội; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đổi mới ủng dụng và chuyển giao công nghệ khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ tư vấn trực tuyến (hỗ trợ pháp lý, tư vấn khám chữa bệnh…), thanh toán không dùng tiền mặt…; thông tin về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng, các biện pháp quản lý và xử phạt các hành vi vi phạm quy định pháp luật trên mạng xã hội và internet.

Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ y tế, người dân về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; công tác tiêm chủng để phòng chống các loại dịch bệnh; công tác phòng, chống biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Thông tin về nâng cấp hệ thống y tế: cải tạo, nâng cấp bệnh viện, trạm y tế xã; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành y; chính sách đặc thù hỗ trợ đối với các nhân viên y tế cơ sở. Đa dạng hóa các loại hình chăm sóc và điều trị người bệnh; đảm bảo tốt các điều kiện khám chữa bệnh cả về chất lượng và quy mô, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông tin về các chính sách ưu đãi, hoạt động chăm lo của Thành phố đối với người có công; các chính sách trợ giúp xã hội; các giải pháp giảm nghèo bền vững; mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển xây dựng nông thôn mới

Thông tin về Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị; quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; tiến độ xây dựng các khu đô thị mới thông minh, các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; cải tạo, xây dựng các khu chung cư cũ; phát triển các không gian ngầm công cộng tại khu vực nội đô lịch sử; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án khu đô thị chậm triển khai; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy hoạch, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy… Thông tin về kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực giai đoạn 2021-2025; công tác chỉnh trang đô thị.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về dự án Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội: đây là dự án có ý nghĩa lớn, mở ra không gian phát triển và tạo động lực để đẩy mạnh liên kết vùng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố đã đề ra; sự đồng sức, đồng lòng của các tỉnh, thành phố và toàn Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô trong việc triển khai Dự án; sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác triển khai Dự án, trong đó xác định giải phóng mặt bằng, tái định cư là khâu “trọng điểm của trọng điểm”, then chốt của then chốt”.

Công tác điều chỉnh Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ứng dụng các thiết bị đầu cuối; xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống đường giao thông và các tuyến đường sắt đô thị, phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; đầu tư xây dựng, khai thác các bến xe, bãi đỗ xe; công tác xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; tuyên truyền công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản tránh thất thoát, lãng phí trên địa bàn Thành phố; công tác triển khai Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố; công khai đối với các dự án chấm dứt hoạt động, các biện pháp xử lý cụ thể đối với các dự án đang trong diện tiếp tục kiểm tra, rà soát.

Kết quả xây dựng và phát triển nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; tiến độ các dự án cấp nước sạch; phổ biến kiến thức để người dân không tiếp tục khai thác giếng khoan nước ngầm; khuyến khích đấu nối sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung của Thành phố sau khi được đầu tư xây dựng; công tác khắc phục ô nhiễm môi trường từ nguồn nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn; bảo vệ môi trường làng nghê.

Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy; các biện pháp của Thành phố nhằm đẩy mạnh nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS.

Tăng cường thông tin về việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để Nhân dân biết, hưởng ứng và thực hiện các thủ tục hành chính qua hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội. Tiếp tục tuyên truyền Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của cán bộ và người dân; nêu gương “Người tốt, việc tốt”, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô.

Đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục quốc phòng – an ninh, công tác quân sự địa phương; các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại các quận, huyện, thị xã và sở ngành; công tác phòng, chống cháy nổ, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; công tác phòng, chống tội phạm; vận động toàn dân tham gia an ninh, an toàn bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền các sự kiện văn hóa quốc tế, các hoạt động đối ngoại của Thủ đô và đất nước; giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong vùng và trên cả nước; các hoạt động trong mạng lưới “Thành phố sáng tạo”, hoạt động của các tổ chức quốc tế mà Hà Nội là thành viên; công tác lãnh su đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố và phối hợp triển khai công tác đối với người nước ngoài.

Theo Ánh Dương/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan