Lựa chọn tư vấn kiểm định chất lượng vật liệu đầu vào trạm trộn bê tông

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định bằng văn bản giao Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm định chất lượng vật liệu tại các trạm trộn bê tông và bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, những năm gần đây, Sở Xây dựng thường xuyên kiểm định vật liệu đầu vào tất cả các trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa trên địa bản.

Cụ thể, tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 19/03/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn cho 08 gói thầu gồm: Tư vấn lập các bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng, xác định chỉ số giá xây dựng năm 2018, kiểm định chất lượng vật liệu tại các trạm trộn bê tông và bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hơn 3,13 tỷ đồng.

Trong đó, riêng gói thầu tư vấn kiểm định chất lượng vật liệu đầu vào, sản phẩm tại các trạm trộn bê tông thương phẩm và bến bãi tập kết vật liệu xây dựng có giá trị hơn 1,95 tỷ đồng.

Trước đó, tại Quyết định số 467/QĐ-SXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Sở này đã dự toán riêng phần kinh phí kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào của các trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa số tiền 2 tỷ đồng.

Thanh Nga

Tin Liên Quan