Mường Lát (Thanh Hóa): Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(Xây dựng) – Mới đây, tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa), Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

muong lat thanh hoa phan dau dat chuan nong thon moi giai doan 2021 2025
Hội thảo “Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

Tại hội thảo, các tham luận trình bày tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả xây dựng các chương trình, đề tài, dự án khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phát triển nông thôn, các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát giai đoạn 2016-2022; thực trạng sản xuất nông nghiệp, cơ chế chính sách, giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Một số tham luận đề cập giải pháp phát triển kinh tế lâm nghiệp, các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có ý kiến trao đổi: Cần đánh giá lại tiềm năng, lợi thế của huyện Mường Lát một cách bài bản hơn, để đưa các giải pháp công nghệ phù hợp với sự phát triển của địa phương; tập trung phát triển các giá trị bản địa như cây trồng, vật nuôi, các loại dược liệu bản địa, thậm chí là sơ chế, bảo quản bản địa, tiến tới nhân rộng các mô hình và chuyển giao công nghệ.

Đại diện các cơ quan chức năng cũng thông tin về Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chia sẻ: Xã Mường Chanh, huyện Mường Lát sẽ được hỗ trợ bổ sung 45 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương tập trung hoàn thành các tiêu chí hạ tầng thiết yếu thúc đẩy phát triển sản xuất, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

muong lat thanh hoa phan dau dat chuan nong thon moi giai doan 2021 2025
Một góc thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Nguyễn Văn Bình cho biết: “Huyện Mường Lát tách ra từ huyện Quan Hóa cũ, sau hơn 25 năm thành lập, huyện vùng cao biên giới Mường Lát có bước phát triển toàn diện; nhất là hệ thống chính trị được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cơ sở vật chất hạ tầng được tăng cường, nông nghiệp chuyển dịch theo hướng du nhập, ứng dụng một số cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; nhân dân quan tâm trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ vốn rừng, công tác vệ sinh môi trường”.

“Được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, cùng các cấp, ban ngành. Hiện tại chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong công tác xây dựng các tiêu trí nông thôn mới, các công trình cơ sở hạng tầng đã được Nhà nước đầu tư 100%. Dù vậy, Mường Lát mới có 16/77 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới”, ông Bình cho biết thêm.

Tiến Anh/ Baoxaydung

Tin Liên Quan