Ngành Xây dựng Thừa Thiên – Huế: Phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị

(Xây dựng) – Ngày 31/12, Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế tổ chức hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế (ngồi giữa) tham dự hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế đã tích cực tham mưu UBND tỉnh về xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, góp ý các dự thảo quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng công trình, vật liệu xây dựng, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, kiểm tra xử lý kịp thời đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu quy hoạch đô thị đảm bảo với tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt khoảng 60,51% tăng 0,26% so với năm 2018. Trong đó, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tại các đô thị trung tâm như thành phố Huế đạt 96,74% tăng 0,48% so với năm 2018; thị xã Hương Trà đạt 19,24%, thị xã Hương Thủy đạt 18,83%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đạt khoảng 15,4%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn mới 100%.

Công tác quản lý kiến trúc đã góp ý phương án kiến trúc quy hoạch cho 13 hồ sơ; Thẩm định, phê duyệt 4 hồ sơ mẫu nhà ở tại các khu đô thị… Cấp giấy phép xây dựng cho 23 hồ sơ; Công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đã báo cáo hội nghị Tỉnh ủy thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Tổ chức cuộc thi thiết kế phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế; Tổ chức Hội nghị xây dựng tiêu chí đô thị di sản; Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt: Đề án đề nghị công nhận đô thị mới La Sơn, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V; Chấp thuận đầu tư các dự án đô thị mới: Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, giai đoạn 2.

Rà soát, bổ sung địa điểm quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh: Nghĩa trang Trường Đồng, huyện Phú Lộc; Nghĩa trang Bàu Ốc, thị xã Hương Trà; Nghĩa trang phía Nam tại xã Phú Sơn và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy…

Về thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, trong năm 2019, đã nhận 178 hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế và dự toán các loại. Kết quả đã trả 152 hồ sơ, trong đó vốn khác 54 hồ sơ (đối với nguồn vốn này không thẩm định dự toán); Vốn nhà nước 98 hồ sơ… Với tổng giá trị dự toán trình thẩm định 1.853,76 tỷ đồng. Sau thẩm định đã giảm trừ: 46,63 tỷ đồng, chiếm 2,52%. Hồ sơ trả đúng hạn, trước hạn 143/152 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 94,1%.

Công tác quản lý vật liệu xây dựng, nhất là về công tác báo cáo định kỳ của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thường không thực hiện theo quy định, điều này dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý về vật liệu xây dựng.

Công tác cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nhận thức của cán bộ công chức viên chức ngành có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.

Sở Xây dựng thừa nhận, trong năm qua đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt như yêu cầu đặt ra; một số mặt công tác vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định đã nêu, do những nguyên nhân vừa khách quan, chủ quan… Nguyên nhân một số Nghị định, Thông tư hướng dẫn về chuyên ngành chưa kịp thời ban hành thay thế các văn bản đã hết hiệu lực gây khó khăn trong quá trình áp dụng viện dẫn… một số quy định của văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất, đồng bộ gây lúng túng trong quá trình thực thi nhiệm vụ; một số văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi, có lĩnh vực chưa được quy định hoặc quy định chưa cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê về lĩnh vực xây dựng theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác điều hành và tổ chức triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng.

Qua đây, Sở Xây dựng cũng kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm rà soát, điều chỉnh, ban hành các Thông tư hướng dẫn các Nghị định đã được ban hành theo Luật Xây dựng hiện hành; tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định có nội dung không thống nhất để các địa phương có cơ sở áp dụng và dễ thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch năm 2020, Sở Xây dựng sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với công tác theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra; Tiếp tục cải cách hành chính toàn diện; thực hiện đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong việc áp dụng các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác rà soát và nâng cao năng lực cho các đơn vị tư vấn; Chủ động phổ biến các văn bản pháp luật liên quan chuyên ngành xây dựng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Trí Đức

Tin Liên Quan