Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện

(Xây dựng) – Ngày 13/10, Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế: “Nghiên cứu các mô hình dự án đô thị lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu, thí điểm đề xuất mô hình phát triển đô thị tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với các thay đổi của hệ sinh thái tự nhiên và biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững” do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái làm Chủ tịch hội đồng.

nghiem thu du an su nghiep kinh te do vien quy hoach do thi va nong thon quoc gia thuc hien
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm dự án Lê Thị Thúy Hà trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của dự án nghiên cứu. Theo đó, mục tiêu dự án nhằm: Cụ thể hóa Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu; Khảo sát đánh giá hiện trạng phát triển đô thị vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu; Đề xuất mô hình không gian đô thị, dự án phát triển không gian đô thị phù hợp các thay đổi của hệ thống sinh thái tự nhiên và biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững.

Kết quả của dự án sẽ là cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng và Chính phủ trong việc định hướng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và quản lý phát triển đô thị tại ĐBSCL phù hợp với các thay đổi của hệ sinh thái tự nhiên và biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững.

Qua phương pháp điều tra khảo sát và phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mô hình phát triển đô thị ĐBSCL, cũng như kinh nghiệm quốc tế, nhóm nghiên cứu đã đưa ra lý luận về mô hình không gian đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL và các mô hình không gian đô thị. Về hình thái không gian theo vùng, nhóm đưa ra mô hình phát triển không gian toàn vùng và mô hình phát triển không gian đô thị theo phân vùng biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Việc xác định các hình thái phát triển đô thị cho phù hợp với quy mô, tính chất, chức năng và mức độ tác động của biến đổi khí hậu dựa trên cơ sở khai thác các yếu tố tiềm năng về tự nhiên, các nguồn lực kinh tế, xã hội, đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu chung của nghiên cứu. Theo đó, có 7 dạng nhóm hình thái được đưa ra.

Qua nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đưa ra các giải pháp quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho các dạng đô thị chịu tác động về lũ lụt, đô thị chịu tác động về xâm nhập mặn, đô thị chịu tác động về sụt lún, sạt lở tại vùng ĐBSCL. Trong đó, đề xuất các giải pháp kỹ thuật và cấu trúc không gian đô thị thích ứng cho các dạng đô thị.

Tại cuộc họp, đánh giá về kết quả của đề tài, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Theo đó, đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đóng góp thêm một số ý kiến để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Trần Quốc Thái cho biết cần phải sửa một số nội dung, trong đó, cần tương đồng với một số bài học kinh nghiệm quốc tế đã nêu để áp dụng cho Việt Nam. Cùng với đó, Chủ tịch hội đồng yêu cầu cần có đề xuất nội dung sổ tay hướng dẫn, làm rõ hơn nội dung liên quan tới phát triển đô thị và bổ sung về tác động của thiên tai tới các hình thái đô thị. Chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tổng kết, khái quát hóa một số vấn đề kiến nghị cần Bộ Xây dựng ban hành, hướng dẫn và cần sớm rà soát hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu dự án với kết quả đánh giá xếp loại khá.

Nhật Minh/ Baoxaydung

Tin Liên Quan