Ông Lê Anh Đức được giao phụ trách Sở Xây dựng Quảng Bình

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng vừa ký Quyết định về việc cử ông Lê Anh Đức phụ trách Sở Xây dựng, trong thời gian làm quy trình bổ nhiệm Giám đốc mới.

Ông Lê Anh Đức được giao phụ trách Sở Xây dựng Quảng Bình
Ông Lê Anh Đức (ở giữa) – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình hiện nay.

Theo đó, căn cứ pháp luật liên quan, Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 802-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về cử cán bộ phụ trách Sở Xây dựng và Công văn số 326/CVCCVC của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình ngày 28/2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc cử nhân sự phụ trách Sở Xây dựng, sau khi ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1964) – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng vừa nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Theo Quyết định, ông Lê Anh Đức – Phó Giám đốc Sở Xây dựng được giao phụ trách Sở Xây dựng kể từ ngày 1/3/2023 cho đến khi có Giám đốc mới.

Cụ thể, ông Lê Anh Đức sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng; được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ trong thời gian được giao phụ trách Sở Xây dựng.

Ông Lê Anh Đức – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cảm ơn sự tin tưởng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã giao trọng trách mới và nêu quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết. Đồng thời, cố gắng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức tại đơn vị làm tốt nhiệm vụ chức năng của ngành Xây dựng trong thời gian tới.

Nhất Linh/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan