Quảng Ninh: Thành phố Móng cái có Chủ tịch UBND mới

(Xây dựng) – Ngày 27/02, HĐND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Nguyễn Tiến Dũng nhận chức Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương (Ảnh: Hữu Việt).

Trong kỳ họp, 100% đại biểu đã bầu ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Tiến Dũng trước đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Móng Cái. Quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm được thực hiện đúng luật định.

Vũ Phong Cầm

Tin Liên Quan