Quy chế

Tải file Quy chế TẠI ĐÂY

 

          BỘ XÂY DỰNG

        BÁO XÂY DỰNG

         ——****——

Số:  68 /CV-BXD

(V/v: Tham gia chương trình “Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng lần thứ III)

 

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

                          ——–*****——–

 

 

Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

  Kính gửi:  Quý Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

 

Trong những năm qua, với vai trò trọng yếu, ngành Xây dựng Việt Nam đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu trong việc hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế đất nước, không thể không kể tới những đóng góp lớn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Hiện nay, người tiêu dùng đang dành sự quan tâm rất lớn trong việc nhận biết và tiếp cận những thương hiệu xây dựng uy tín, chất lượng trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đều có nhu cầu khẳng định chất lượng, quảng bá thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Xuất phát từ nhu cầu thiết thực trên, Báo Xây dựng – Cơ quan ngôn luận Bộ Xây dựng phối hợp với một số cơ quan trong lĩnh vực xây dựng, tổ chức chương trình: Bình chọn và Vinh danh thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng lần thứ III – 2019.

Với hình thức bình chọn công khai, đánh giá trực tiếp của người tiêu dùng và độc giả Báo Xây dựng, thông qua cổng thông tin bình chọn điện tử: www.thuonghieuxaydung.com.vn sẽ là những ghi nhận xác đáng nhất đối với những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng vì quyền lợi khách hàng. Những thương hiệu uy tín, nhận được sự đánh giá cao của người tiêu dùng sẽ là những thương hiệu góp phần không nhỏ vì sự đổi mới, phát triển và hội nhập của ngành xây dựng Việt Nam

Căn cứ vào chỉ số TIN và DÙNG của người tiêu dùng đánh giá, Ban tổ chức sẽ tổng kết và Truyền hình trực tiếp lễ Vinh danh với quy mô lớn vào Quý IV – 2019 tại Hà Nội.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Ban tổ chức kính đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký và hoàn tất các thủ tục tham gia chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                          

–       Như kg

–       VP Bộ (để bc)

–       Lưu VT

  TỔNG BIÊN TẬP

Đã ký

Nguyễn Anh Dũng

 

 

 

 

 

Tải file Quy chế TẠI ĐÂY

Tin Liên Quan