Quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đá vôi tại huyện Thanh Liêm (Hà Nam)

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Công văn số 3064/BTNMT-ĐCKS ngày 13/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến quy hoạch thăm dò mỏ đá vôi T34, xã Thanh Nghị-Thanh Tân (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Bộ Xây dựng có văn bản số 1608/BXD-VLXD gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mỏ đá vôi T34, xã Thanh Nghị-Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thuộc danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ và nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng). Đồng thời, theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, thì mỏ đá vôi T34, xã Thanh Nghị-Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thuộc danh mục thăm dò giai đoạn 2011-2015, đến nay (2018) đã quá kỳ quy hoạch thăm dò.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2121/BXD-VLXD ngày 11/9/2017 thống nhất bổ sung Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi công nghiệp của Cty TNHH 26868 với công suất 120.000 tấn/năm tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, gắn với vùng nguyên liệu đá vôi T34, xã Thanh Nghị-Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Theo Bộ Xây dựng, để sớm triển khai việc thăm dò, khai thác mỏ đá vôi nêu trên nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi công nghiệp của doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, Bộ Xây dựng thống nhất, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết việc cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đá vôi T34, xã Thanh Nghị-Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho Cty TNHH 26868 theo quy định.

Diệu Anh

Tin Liên Quan