Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương

  • Địa chỉ: 15 Nguyễn Lương Bằng , Tân Phú , Quận 7 , TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 54 161413
  • Email:
  • Website:

1. Giới thiệu chung:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Đông Dương với tên giao dịch IC REAL CORP, tên tiếng Anh Indochina Real Estate Development Investment Corporation, đã hoạt động hơn 8 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê