Công Ty Cổ Phần Gang Thép Cao Bằng

 • Địa chỉ: Km7, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
 • Số điện thoại: 0206.3953.369
 • Email: gangthepcb@gmail.com
 • Website: https://gtcb.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển:

 • Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng được thành lập theo quyết định số 2155/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với hoạt động kinh doanh chính là sản xuất phôi thép từ quặng sắt được khai thác tại mỏ sắt Nà Rụa thuộc phường Tân Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
 • Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4800162247 ngày 18/10/2006 và cấp thay đổi lần 7 ngày 01/09/2016. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của công ty là 100 tỷ đồng, tương ứng 10.000.000 cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại gang thép và vật liệu xây dựng;
 • Khai thác quặng sắt: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản;
 • Tư vấn thiết kế mỏ, tư vấn đầu tư, khai thác, tuyển luyện, chế biến các loại khoáng sản; https://norsk-apotek.com/
 • Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khai thác mỏ và luyện kim;
 • Thiết kế, chế tạo, gia công, sửa chữa, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim; …
Hoạt động kinh doanh chính:
 • Cung cấp các loại gang thép, các dịch vụ liên quan đến khai thác, thăm dò, tuyển luyện và chế biến khoáng sản,…
Quá trình tăng vốn điều lệ:
 • Vốn điều lệ ban đầu thành lập 10/2006 là 100 tỷ đồng
 • Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 40B/NQĐHCĐ- GTCB ngày 26/06/2007 về việc chào bán CP tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
 • Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 94/NQĐHĐCĐ ngày 22/4/2011 về việc chào bán CP tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 385 tỷ đồng.
 • Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 225/NQĐHĐCĐ ngày 29/5/2015 về việc chào bán CP tăng vốn điều lệ lên 430,063 tỷ đồng.