CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP LONG BIÊN

  • Địa chỉ: Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
  • Số điện thoại: 0221 6282 522
  • Email:
  • Website:

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP LONG BIÊN

Địa chỉ                    : Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại              : 0221 6282 522

Mã số thuế              : 0102961122

Tài khoản              : 113 0000 36761 Tại ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Bắc Hà Nội

Đại diện                 : Ông Lê Phú Cần                    Chức vụ: Giám Đốc