Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh

  • Địa chỉ: 852A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh
  • Số điện thoại: 0283556 5861 – 3556 1322
  • Email: bmcc@hcm.vnn.vn
  • Website: www.bmcc.com.vn