CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN

  • Địa chỉ: 22 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP HCM
  • Số điện thoại: (028) 38 753 443
  • Email: chamsockhachhang@bitis.com.vn
  • Website: http://bitis.com.vn