TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP.

  • Địa chỉ: Số 141 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Số điện thoại: 84 24 3533 2471
  • Email: contact@36corp.com
  • Website: http://36corp.com

TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP

Tên giao dịch Tiếng Anh là: 36 CORPORATION – JSC.

Tiền thân của Tổng công ty 36 ngày nay là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 được thành lập vào ngày 04/4/1996 (xem chi tiết Lịch sử phát triển). Kế tiếp đó, vào tháng 03/2006 Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 trở thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp Thương mại 36. Đây là mô hình thí điểm Công ty TNHH MTV đầu tiên trong Quân đội, đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình phát triển của thương hiệu 36.

Bước vào thời kỳ hội nhập, để cùng phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, Quân đội cùng với sự phát triển vượt bậc và lớn mạnh không ngừng của Công ty 36, ngày 23/8/2011 Bộ trưởng Quốc phòng đã ký quyết định số 3036/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty 36 hoạt động theo hình thức Công ty mẹ-Công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36.

Tiếp theo những bậc thang trên con đường phát triển, thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, để hội nhập kinh tế thế giới, một lần nữa Tổng công ty 36 lại tiên phong là doanh nghiệp đầu tiên trong Quân đội đi trước đón đầu thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ để từng bước đổi mới, nâng cao khả năng điều hành, hoàn thiện mô hình quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, tư duy tự chủ, sáng tạo để thích ứng với thời đại mới.Ngày 22/2/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 280/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần Công ty mẹ Tổng công ty 36 thành Tổng công ty 36 – CTCP. Ngày 25/5/2016, Tổng công ty 36-CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức bước vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2016.

Trải qua hơn 21 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Tổng công ty 36 đã có những bước phát triển vượt bậc. Tài sản của Xí nghiệp 36 từ chỗ con số âm nợ và lỗ 34 tỷ đồng (khi đồng chí Nguyễn Đăng Giáp về nhận Giám đốc Xí nghiệp 36 ngày 23/9/2003) đến nay tổng tài sản của Tổng công ty lên đến 6.000 tỷ VND. Doanh thu năm 2016 đạt gần 4.000 tỷ VND. Từ chỗ tên gọi 36 chưa được biết tới ngày nay, Tổng Công ty 36 được mọi người biết đến như là tên của một thương hiệu nổi tiếng, có uy tín cao trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam và Quốc tế.Trong những năm qua, Tổng công ty đã thi công nhiều công trình trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa chiến lược, phức tạp về kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, và đã về đích thắng lợi, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Một số công trình tiêu biểu đó là:

Với chiến lược kinh doanh: “Đầu tư liên tục, khắc phụ khó khăn, đoàn kết lập công, mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới” cùng với phương châm: “Đa dạng về sản phẩm, đẳng cấp về công nghệ, tỏa sáng về văn hóa, hiện đại về thiết bị, năng động về quản lý, hài hòa các mối quan hệ”, và thực hiện tiêu chí 5 mạnh: “Mạnh về tài chính, mạnh về nguồn nhân lực, mạnh về năng lực điều hành, mạnh về năng lực thiết bị, mạnh về khả năng kinh doanh đa năng mang tính chuyên nghiệp cao”. Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển, và trưởng thành, Tổng công ty 36 đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị và được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. (Xem chi tiết Giải thưởng & Thành tích)

Bước sang thời kỳ hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và thời kỳ Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, đứng đầu là Đại tá, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp, thương hiệu 36 ngày càng được tỏa sáng bởi chữ “Tâm và Tầm.” Tổng công ty 36 một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi sẽ đến được những nơi cần đến”, vươn xa hơn nữa trên thị trường Việt Nam và khu vự, xứng danh với vị thế của đơn vị Anh hùng. Tất cả chúng tôi hành động để đạt được Tầm nhìn: “Trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng ở Việt Nam vào năm 2025”