Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam (Lilama)

  • Địa chỉ: 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 38625 813
  • Email: info@lilamahanoi.com.vn
  • Website: http://www.lilamahanoi.com.vn/vn/index.php