Tổng Công ty Viglacera

  • Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: (024) 3553 6660
  • Email: info@viglacera.com.vn
  • Website: http://www.viglacera.com.vn/