Sơn La rà soát quy hoạch vật liệu xây dựng

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Sơn La đã rà soát các quy hoạch vật liệu xây dựng (VLXD), thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 01/1/2019.


Cần có hướng dẫn thực hiện sau khi các quy hoạch hết hiệu lực nhằm bảo đảm công tác quản lý phát triển VLXD.

Về quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 27/122017 có định hướng sản xuất các sản phẩm cụ thể như: Xi măng, vật liệu xây (gạch đất nung và gạch không nung), vật liệu lợp, đá xây dựng, cát xây dựng và bê tông.

Về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng 2030, HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 có định hướng khai thác, sản xuất các sản phẩm cụ thể sau: Đá xây dựng, mục tiêu sản lượng đến năm 2020 từ 3-4 triệu m3, định hướng đến năm 2030 là 13,9 triệu m3; Cát xây dựng, mục tiêu sản lượng đến năm 2020 từ 2,2 triệu m3, định hướng đến năm 2030 là 7,48 triệu m3; Sét gạch, ngói, mục tiêu sản lượng đến năm 2020 từ 330.000 m3, định hướng đến năm 2030 là 3,32 triệu m3; Đất san lấp, mục tiêu sản lượng đến năm 2020 từ 2 triệu m3, định hướng đến năm 2030 là 0,68 triệu m3.

Bên cạnh đó, trên cơ sở nhu cầu về sử dụng VLXD trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, ngày 02/08/2018, HĐND tỉnh đã có thông báo Kết luận số 249/TB TT HĐND nhất trí chủ trương bổ sung quy hoạch và giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện trình kỳ họp thứ 7.

Hiện, Sở Xây dựng đang rà soát và xem xét đề nghị bổ sung 02 điểm mỏ đá và sửa đổi 01 điểm mỏ đá, 02 điểm mỏ cát. Như vậy, việc bổ sung quy hoạch là cần thiết nhưng HĐND phê duyệt xong bổ sung quy hoạch thì quy hoạch cũng hết hiệu lực.

Tại văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La, Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn thực hiện sau khi các quy hoạch hết hiệu lực nhằm bảo đảm công tác quản lý phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh được phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.

Thanh Nga

Tin Liên Quan