Thái Nguyên: Khẩn trương rà soát, khắc phục, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Chỉ đạo mới được UBND tỉnh Thái Nguyên đưa ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nguy cơ thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, phòng ngừa, sớm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại địa phương.

Thái Nguyên: Khẩn trương rà soát, khắc phục, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
Hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến, Đại Từ bị khai thác trái phép, thu lợi bất chính; nhiều cán bộ của tỉnh Thái Nguyên liên quan đã bị bắt giữ, khởi tố.

Theo các báo cáo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, giám sát… nhưng vẫn còn một số tồn tại như: Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của chính quyền cấp huyện, xã tại một số địa phương hiệu quả chưa cao; vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản đất san lấp, cát sỏi, vàng trái phép với quy mô nhỏ xảy ra ở một số nơi; một số dự án chậm triển khai xây dựng cơ bản mỏ, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; một số mỏ khai thác đá vôi chưa đúng với thiết kế đã được thẩm định phê duyệt.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nguy cơ thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, phòng ngừa, sớm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, ngày 3/02/2023, ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị tại Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt ngày 20/9/2021; tiếp tục lập kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung đang và chưa thực hiện, đảm bảo duy trì đúng quy định các nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm và hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sản đến các đối tượng liên quan trên địa bàn; đồng thời tham mưu triển khai thực hiện giải pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản của tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong hoạt động khoáng sản thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản; kịp thời phát hiện tồn tại để hướng dẫn, đôn đốc khắc phục; kịp thời phát hiện các sai phạm và kiên quyết xử lý các tổ chức cố tình vi phạm trong hoạt động khoáng sản.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các Sở, ngành, địa phương: Khẩn trương rà soát, khắc phục, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản đất san lấp, cát sỏi, vàng trái phép trên địa bàn nếu có; tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; đôn đốc, hướng dẫn và tham mưu giải quyết đối với các dự án khai thác khoáng sản: chậm triển khai xây dựng bản mỏ, chậm thực hiện thực hiện nghĩa vụ tài chính, khai thác chưa đúng với thiết kế đã được thẩm định phê duyệt.

Thái Nguyên Nhân/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan