Thái Nguyên: Làm rõ sai phạm lấn chiếm đất công tại thị trấn Trại Cau

Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nghiêm Sơn Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau, làm rõ sai phạm lấn chiếm đất công tại địa phương này.

Thái Nguyên: Làm rõ sai phạm lấn chiếm đất công tại thị trấn Trại Cau
Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ giao Phòng Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nghiêm Sơn Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau.

Hơn 1 năm trước, ngày 12/7/2022, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nghiêm Sơn Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau về việc tiếp tay, bảo kê cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Kế, cán bộ tư pháp xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ có hành vi san lấp xuống hồ Đợi Chờ, lấn chiếm đất công tại tổ 6 thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người tố cáo, Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, ngày 30/6/2023, ông Vũ Quang Dũng – Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ đã ký ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Đối với việc hộ ông Nguyễn Đình Kế (vợ là bà Quách Thị Nga) có hành vi lấn, chiếm đất hồ Đợi Chờ thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ 26, loại đất TSN (đất do UBND thị trấn Trại Cau quản lý) diện tích lấn, chiếm 498,7m2 vi phạm Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông Nguyễn Đình Kế – Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cây Thị là cán bộ công chức, đảng viên hiểu biết pháp luật nhưng để vợ thực hiện hành vi san lấp đất vào ngày 30/4/2022 và ngày 01/5/2022 xuống hồ Đợi Chờ lấn, chiếm đất công là vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở tại Điều 42, Quy định số 69-QĐ-TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Đối với việc tố cáo ông Nghiêm Sơn Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau tiếp tay, bảo kê cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Kế, cán bộ Tư pháp xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ (có vợ là bà Quách Thị Nga), hành vi san lấp đất xuống hồ Đợi Chờ, lấn chiếm đất công tại tổ 6, thị trấn Trại Cau, theo Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ là không có cơ sở.

Tháng 9/2020, ông Nghiêm Sơn Hà sau khi nhận nhiệm vụ về làm Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau đã chỉ đạo cán bộ địa chính rà soát thống kê các hộ gia đình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị trấn trong đó có hộ ông Nguyễn Đình Kế lấn chiếm hồ Đợi Chờ thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ 26, loại đất TSN với diện tích lấn chiếm 309,2m2 nhưng không chỉ đạo lập hồ sơ xử lý vi phạm hành vi hành chính theo quy định.

Sau khi phát hiện bà Quách Thị Nga (vợ ông Nguyễn Đình Kế) trú tại xóm Cầu Lưu, xã Tân Lợi có hành vi san gạt vào ngày 30/4/2022 và ngày 01/5/2022 đã chỉ đạo Tổ trưởng tổ 6, Công an thị trấn, công chức địa chính xuống kiểm tra, lập biên bản sự việc và biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai của thửa đất số 7, tờ bản đồ 27.

Ngày 04/5/2022, UBND thị trấn Trại Cau đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính bà Quách Thị Nga, với mức phạt 2.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông Nghiêm Sơn Hà đã không chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về hành vi lấn, chiếm đất hồ Đợi Chờ thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ 26, loại đất TSN (đất do UBND thị trấn Trại Cau quản lý) của hộ ông Nguyễn Đình Kế. Chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quy định tại Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ cho rằng: Với trách nhiệm người đứng đầu ông Nghiêm Sơn Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau chưa chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về hành vi lấn, chiếm đất của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Kế lấn chiếm thửa đất số 46, tờ bản đồ 26, loại đất TSN (đất do UBND thị trấn Trại Cau quân lý) diện tích lấn chiếm 498,7m2. Chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quy định tại Điều 22, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ông Nghiêm Sơn Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau đã phát hiện ra hành vi vi phạm nhưng chưa ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại địa phương theo Điều 208 Luật Đất đai năm 2013.

Trên cơ sở nội dung kết luận, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ giao Phòng Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nghiêm Sơn Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau, chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Đôn đốc, hướng dẫn UBND thị trấn Trại Cau lập hồ sơ xử lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp huyện tham mưu ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định.

Giao UBND thị trấn Trại Cau: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm công chức địa chính trong việc chưa tham mưu lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định, có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành vi hành chính lấn, chiếm đất hồ Đợi Chờ của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Kế thuộc thừa đất số 46, tờ bản đồ 26, loại đất TSN (đất do UBND thị trấn Trại Cau quản lý) theo quy định.

Giao UBND xã Cây Thị: Tổ chức kiểm điểm ông Nguyễn Đình Kế – Cán bộ Tư Pháp – Hộ tịch xã Cây Thị là cán bộ công chức, đảng viên vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở. Có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Theo Thái Nguyên Nhân/báo xây dựng

Tin Liên Quan