Thái Nguyên: Tăng cường công tác quản lý đầu tư các khu công nghiệp

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có chỉ đạo Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các thành phố: Phổ Yên, Sông Công và huyện Phú Bình về tăng cường công tác quản lý đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn.

thai nguyen tang cuong cong tac quan ly dau tu cac khu cong nghiep
Thái Nguyên đã có 6 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung.

Theo thống kê, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã có 6 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung với diện tích là 1.420ha, bao gồm Khu công nghiệp Sông Công I (195ha), Sông Công II (250ha), Nam Phổ Yên (120ha), Yên Bình (400ha), Điềm Thụy (350ha), Quyết Thắng (105ha). Các khu công nghiệp này đã thu hút được 211 dự án, trong đó có 109 dự án trong nước với số vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng, 102 dự án nước ngoài với số vốn đăng ký 8,16 tỷ USD.

Tại Văn bản số 4928/UBND-TH ban hành ngày 6/10/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên: Rà soát, tham mưu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp. Đôn đốc, giám sát các nhà thầu thực hiện theo tiến độ được phê duyệt đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất đối với quỹ đất công nghiệp cho thu hút đầu tư; tăng cường quản lý các dự án về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật liên quan.

Chấm dứt việc quản lý thu, sử dụng tiền ứng trước tiền thuê đất của nhà đầu vào tài khoản của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên tại ngân hàng thương mại không đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để khẩn trương có giải pháp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo định, nhất là đối với việc xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính thuê đất, tiền sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý thu tiền thuê đất nộp một lần của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp

Tham mưu tổ chức quản lý, vận hành hoạt động của Khu công nghiệp Điềm Thụy, Khu công nghiệp Sông Công II theo quy định.

Rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tại các khu công nghiệp, các dự án đường giao thông, dự án tái định cư, dự án hạ tầng kỹ thuật (mương thoát nước, hệ thống điện, dự án san nền, tạo khuôn viên cây xanh và cảnh quan…); kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các hạn chế, vi phạm (nếu có), đề xuất giải pháp khắc phục theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu về nguồn vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với việc quản lý thu, chỉ, quyết toán dự án theo quy định hiện hành.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Điềm Thụy Khu A và Khu công nghiệp Sông Công II: Tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện nội dung về điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh thiết kế cơ sở theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; rà soát các hạng mục, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục quyết toán, hoàn công, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát tiền và tài sản của Nhà nước. Rà soát, kiểm tra cao độ san nền toàn bộ Khu công nghiệp Điềm Thụy – Khu A dựa trên mốc đường truyền được dẫn từ mốc đường truyền quốc gia theo quy định. Báo cáo cụ thể nguyên nhân của việc chênh lệch, sai sót (nếu có) và tham mưu các biện pháp khắc phục đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc các quy định và tăng cường kiểm tra, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy… của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Sông Công và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát cụ thể phương án để xuất của Sở Tài chính và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên thống nhất báo cáo UBND tỉnh phương án xác định giá cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 50 năm tại Khu công nghiệp Sông Công II theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Thanh tra tỉnh, cơ quan kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của các sở, ngành: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đầu tư, quản lý vốn từ ngân sách nhà nước, công tác quản lý nhà nước về xây dựng, môi trường, đất đai, phòng cháy, chữa cháy… của các khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

Giao UBND thành phố Phổ Yên, UBND thành phố Sông Công, UBND huyện Phú Bình: Tăng cường công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất tái định cư của các dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên rà soát, kiểm tra toàn bộ trình tự, thủ tục về đất đai, việc giao đất các dự án khu tái định cư cho các đối tượng, diện tích giao tái định cư đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất đối với các ô đất chưa giao tái định cư để quản lý thu ngân sách nhà nước theo quy định. Kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm, khắc phục và xử lý nghiêm túc các hạn chế, vi phạm đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện và kiến nghị.

Giao Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương liên quan khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, vi phạm (nếu có) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, các dự án đầu tư trong khu công nghiệp đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát phát hiện, chỉ rõ. Nghiêm túc kiểm điểm, có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định pháp luật và quy ché làm việc.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Sở Công Thương và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án có hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng đất, dự án công nghệ cao đầu tư trong các khu công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Hồi đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã đưa ra ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2. Tiếp đó, mới đây, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản nêu ý kiến thẩm định về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên Nhân/ Baoxaydung

Tin Liên Quan