Thành phố Kon Tum được công nhận đô thị loại II

Ngày 10/1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 12/QĐ-TTg công nhận thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum.

Thành phố Kon Tum được công nhận đô thị loại II
Một góc thành phố Kon Tum bên dòng sông Đắk Bla.

Theo báo cáo thuyết minh Đề án, việc lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II căn cứ trên định hướng phát triển đô thị quốc gia, vùng tỉnh Kon Tum và được lập theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Thành phố Kon Tum hiện nay có diện tích khoảng 433km2, dân số toàn đô thị là khoảng 205.762 người, với 21 đơn vị hành chính. Thành phố Kon Tum là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng, vùng liên tỉnh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum, thành phố Kon Tum đã nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm gần đây đạt 13,32%; cơ cấu kinh tế thành phố phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thuỷ sản theo kế hoạch đã đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,33%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị là 66,75%; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 29,07 m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 96,3%. Các đường phố chính được chiếu sáng 100%; tỷ lệ khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng đạt 69,64%. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bản thành phố đạt 100%; tỷ lệ người dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,2%…

Thành phố Kon Tum được công nhận đô thị loại II, sẽ là định hướng phát triển và đầu tư nâng cấp mọi mặt theo các tiêu chí cao hơn, qua đó mang lại bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho nhân dân trong khu vực.

Theo Bá Tứ/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan