Thanh tra Bộ Xây dựng: Đoàn kết, kỷ cương, thượng tôn pháp luật

Trước thềm năm mới 2023, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng dành cho phóng viên Báo Xây dựng thời gian phỏng vấn về những kết quả đạt được trong những năm qua và mục tiêu, giải pháp mà Thanh tra Bộ Xây dựng đang quyết tâm thực hiện trong năm tới.

Thanh tra Bộ Xây dựng: Đoàn kết, kỷ cương, thượng tôn pháp luật
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị biểu dương thành tích trong năm qua của Thanh tra Bộ Xây dựng.

2022 là năm nhiều biến động về kinh tế xã hội, nhưng Thanh tra Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ông chia sẻ những thành tích nổi bật mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã đạt trong năm?

– Năm 2022, tập thể lãnh đạo Thanh tra Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức người lao động đã tiếp tục duy trì, giữ vững đoàn kết và kỷ luật hành chính nghiêm minh; công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục chú trọng, đảm bảo nguyên tắc “phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân”, “dân chủ và kỷ cương”; quán triệt thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng, Thanh tra Chính phủ về “kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng, phòng thủ trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; duy trì, sắp xếp, bố trí lịch họp giao ban, chuẩn bị nội dung khoa học, nâng cao chất lượng, tổ chức các cuộc họp theo hướng tích hợp nhiều nội dung có liên quan để trao đổi, thảo luận, phân công triển khai, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Kết luận các cuộc họp giao ban của Chánh Thanh tra được triển khai thực hiện nghiêm túc, và tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực của công chức, người lao động, cơ quan Thanh tra Bộ đã tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ, phối hợp hiệu quả với các cục vụ thuộc Bộ, triển khai thực hiện tốt, hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Kết luận thanh tra nhận được sự đồng thuận cao của dư luận xã hội; tham mưu giúp lãnh đạo Bộ tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, ban hành các kế hoạch, chỉ thị trong công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm; công tác xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ chức thực hiện khoa học, thiết thực, đạt hiệu quả trong thực tế.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, với quan điểm Nghị định phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; mang tính chuyên môn sâu, phủ kín chế tài xử lý hành vi vi phạm trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành; đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật chuyên ngành Xây dựng, phù hợp với các pháp luật liên quan và thực tiễn, ngày 28/01/2022, Thanh tra Bộ đã báo cáo Bộ trưởng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Ông có thể cho biết những dấu ấn trong đổi mới quản lý và hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng… trong thời gian qua?

– Qua đánh giá của các đoàn kiểm tra, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Xây dựng trong 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả như: Thực hiện tốt việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của ngành thanh tra. Triển khai nhiều giải pháp, biện pháp; chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Bộ quản lý trong thời gian qua. Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, từ gốc đối với một số vấn đề được dư luận, đông đảo người dân quan tâm như công tác quản lý và sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư, tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 02-CT/BXD chấn chỉnh và giải quyết tình trạng vi phạm về kinh phí bảo trì; Văn bản số 580/TTr định hướng Thanh tra các Sở Xây dựng 63 tỉnh thành phố triển khai thực hiện thanh tra 2 chuyên ngành về quỹ bảo trì nhà chung cư và việc dành quỹ đất để phát triển NƠXH.

Đáng chú ý, từ khi Chỉ thị số 02/CT-BXD được ban hành, tranh chấp liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư giảm rõ rệt, khiến các chủ đầu tư nhanh chóng bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân. Đồng thời, số lượng đơn thư phản ánh về tranh chấp liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư giảm theo, trước khi có Chỉ thị, bình quân mỗi tháng Thanh tra Bộ Xây dựng nhận được từ 12 – 14 đơn thư, từ khi có Chỉ thị, mỗi tháng chỉ còn từ 2 – 4 đơn thư; tình trạng căng băng rôn tại các nhà chung cư, các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền, gây mất mỹ quan đô thị, tạo ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương đã giảm rõ rệt.

Một thành tích khác không thể không kể đến, tính riêng năm 2022, Thanh tra Bộ đã thực hiện 14 Đoàn theo kế hoạch và 6 Đoàn đột xuất đúng tiến độ và kế hoạch đề ra (đạt 143 %). Ban hành 44 Kết luận thanh tra tại nhiều dự án đầu tư xây dựng, 15 Kết luận kiểm tra về chấp hành việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công tại 14 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã kiến nghị Bộ trưởng giao các Cục, vụ chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung 120 nội dung liên quan đến 5 lĩnh vực, gồm: lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc 9 nội dung; Lĩnh vực hoạt động xây dựng 3 nội dung; Lĩnh vực kinh tế xây dựng 3 nội dung; Lĩnh vực quản lý nhà 9 nội dung; Định mức chưa có, kiến nghị xây dựng mới 96 định mức.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nhân văn tạo nên sức mạnh của lực lượng thanh tra, trong năm 2023 Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ có những định hướng hoạt động ra sao, thưa ông?

– Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ của Bộ, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ ngành và cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị về việc triển khai kế hoạch thanh tra 2023 “Thực hiện công tác thanh tra chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; phát huy tích cực, khắc phục hạn chế, tồn tại; quản lý tốt cán bộ, các đoàn thanh tra”.

Tăng cường công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, nâng cao trách nhiệm người được giao nhiệm vụ giám sát và công tác xử lý sau thanh tra; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với các kết luận thanh tra đã có hiệu lực thi hành đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để.

Trong năm 2023, Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, thượng tôn pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kế hoạch thanh tra đã được Bộ trưởng duyệt vào tháng 11/2022 toàn diện trên nhiều lĩnh vực như thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng và thanh tra chuyên ngành. Điểm mới trong năm 2023, Thanh tra Bộ sẽ đặt vấn đề sâu hơn, làm rõ tình trạng nhiều chủ đầu tư không thượng tôn pháp luật, xây dựng quy hoạch các dự án, khu đô thị với mục tiêu để bán mà chưa quan tâm đến hạ tầng kỹ thuật, xã hội (công viên, trường học, điện nước…). Chuyên đề này sẽ được mở diện rộng ở nhiều địa phương. Từ đó, đảm bảo trong quá trình thanh tra sẽ rà soát những bất cập, khó khăn (nếu có) trong công tác xây dựng dự án, khu đô thị, đồng thời, giải quyết những bức xúc của người dân.

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong những năm qua, với tinh thần “đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm”, Thanh tra Bộ sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

´Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Diệu Anh/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan