Thanh Trì (Hà Nội): Thực hiện nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng làm việc và dịch vụ, xã Tả Thanh Oai

(Xây dựng) – Ngày 13/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1730/BXD-QLN gửi UBND TP Hà Nội trả lời văn bản số 2519/UBND-KT ngày 06/6/2018 về việc thực hiện nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng làm việc và dịch vụ (Dự án), xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, được triển khai theo quy định tại Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND TP.

Phối cảnh dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng làm việc và dịch vụ (Dự án), xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Theo văn bản của Bộ Xây dựng: Đối với nội dung Văn bản số 2519/UBND-KT ngày 06/6/2018 của UBND TP Hà Nội thì Cty CP đầu tư và Xây dựng Công nghiệp đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư Dự án tại văn bản số 351/QĐ-UBND ngày 21/4/2010; cho chuyển mục đích sử dụng 3.951,8 m2 (khoảng 0,39 ha) đất để thực hiện Dự án tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 27/5/2010; theo đó UBND TP quy định Chủ đầu tư dành quỹ nhà chung cư tương ứng 20% diện tích quỹ đất xây dựng nhà ở để phục vụ nhu cầu sử dụng chung của TP (nội dung này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội).

Ngày 8/10/2010, UBND TP có Quyết định số 5004/QĐ-UBND phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất của Dự án. Ngày 26/11/2010, Cty CP đầu tư và Xây dựng Công nghiệp đã nộp toàn bộ số tiền sử dụng đất của Dự án (bao gồm tiền đất của quỹ đất 20%).

Ngày 27/8/2015, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND cho phép Cty CP đầu tư và Xây dựng Công nghiệp chuyển nhượng toàn bộ Dự án cho Cty CP Xây dựng phát triển nhà và thương mại.

Ngày 9/11/2017, UBND TP có Văn bản số 10680/VP-ĐT chấp thuận chủ trương cho phép Chủ đầu tư dự án được điều chỉnh hình thức dành quỹ nhà chung cư tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước sang hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Căn cứ nội dung văn bản số 2519/UBND-KT ngày 06/6/2018 của UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng nhận thấy, việc xác định nghĩa vụ của Chủ đầu tư Dự án đối với TP (trong thời gian Luật Nhà ở năm 2005, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được thực hiện theo các quy định của UBND TP Hà Nội. Trường hợp UBND TP Hà Nội xác định việc chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ Dự án tại thời điểm năm 2010 (trong đó bao gồm cả tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất xây dựng nhà ở tương đương quỹ nhà chung cư mà chủ đầu tư phải bàn giao cho TP) thì chủ đầu tư không phải nộp bổ sung thêm tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% của Dự án nói trên.

Việc xử lý số tiền sử dụng đất của quỹ đất 20% mà chủ đầu tư Dự án đã nộp vào ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước tại thời điểm nộp tiền sử dụng đất, không phải thực hiện theo Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tuyết Hạnh

Tin Liên Quan