Thị trường bất động sản: 6 nhóm vấn đề vướng mắc chính

Đó là nhận định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình bất động sản trong giai đoạn hiện nay, sau Hội nghị tín dụng bất động sản vừa được tổ chức gần đây.

Thị trường bất động sản: 6 nhóm vấn đề vướng mắc chính
Khó khăn của thị trường bất động sản tập trung với 6 nhóm vấn đề.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thị trường bất động sản có vai trò hết sức quan trọng và có mối liên hệ với nhiều ngành sản xuất. Trong những năm qua, sự phát triển của thị trường BĐS đã góp phần thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định lớn cho nền kinh tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong năm 2022, thị trường bất động sản có nhiều biến động và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và qua làm việc với một số địa phương của Tổ Công tác về bất động sản của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhận định vướng mắc chính của thị trường bất động sản tập trung vào 6 nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, là khó khăn liên quan đến quy định pháp luật trong triên khai thực hiện dự án bất động sản: Pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư; pháp luật về xây dựng; pháp luật về nhà ở; hoàn thiện quy định pháp luật. Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì 70% khó khăn, vướng mắc của thị trường hiện nay tập trung vào các vấn đề pháp lý.

Thứ hai, là khó khăn vướng mắc về quy trình, thủ tục pháp lý dự án. Thứ ba, là về thực thi bản án, kết luận sau thanh tra, kiểm tra của các địa phương dẫn đến các doanh nghiệp, dự án bị chậm hoặc dừng triển khai. Thứ tư, là về thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường, doanh nghiệp.

Thứ năm, là về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Thời gian qua có một số tổ chức, cá nhân có sai phạm, bị xử lý liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản đã ảnh hường rất lớn đến thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Do vậy các doanh nghiệp bất động sản khó khăn hơn trong việc phát hành trái phiếu tạo nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án cũng như cân đối dòng tiền trong hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ sáu là về việc huy động vốn các nguồn vốn khác của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, sức mua của thị trường giảm dẫn tới doanh nghiệp khó khăn khi huy động vốn từ người mua nhà do không bán được sản phẩm. Các dự án bất động sản gặp khó khăn về mặt pháp lý nên không đáp ứng được điều kiện tín dụng dẫn tới khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Hội nghị thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày 17/02/2023 tới đây sẽ có nhiều giải pháp được đưa ra để tháo gỡ những khó khăn trên.

Theo Hà Khánh/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan