Thu hồi đất ở, trường hợp nào được hỗ trợ tái định cư?

Ông Lê Duy Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) có 1 thửa đất ở nông thôn tại tỉnh Long An, là đất trống, chưa có nhà trên đất, diện tích 248 m2 và ông không có hộ khẩu thường trú tại đây. Hiện nay đã có thông báo thu hồi đất và dự án thu hồi đất có bố trí khu tái định cư.

Thu hồi đất ở, trường hợp nào được hỗ trợ tái định cư?
Ảnh minh họa.

Theo Điều 75, 79 Luật Đất đai 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì ông Minh đủ điều kiện được bồi thường về đất và được bồi thường bằng đất ở, nhưng theo quyết định của tỉnh UBND tỉnh thì ông không được bố trí tái định cư do đất của ông không có nhà trên đất và ông không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Ông Minh hỏi, trường hợp của ông có được bồi thường bằng nền tái định cư trong dự án hay không? Tại sao UBND tỉnh lại ra quyết định trái ngược với quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như vậy?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi của ông Minh là trường hợp cụ thể do không có hồ sơ kèm theo nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể.

Quy định của pháp luật đất đai hiện hành về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở và bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi được thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 và Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai, Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp ông phát hiện ra nội dung quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn hoặc không đúng quy định của pháp luật thì đề nghị liên hệ với cơ quan tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Thu Hằng/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan