TP Hồ Chí Minh giám sát chặt chất lượng vật liệu dùng cho các công trình

(Xây dựng) – Nhằm đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn cho các sở, ngành, quận, huyện về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) mã số QCVN 16:2017/BXD, các tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định và Thông tư số 13/2017/TT-BXD.

Giám sát chặt chất lượng vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Trong đó, các Sở chuyên ngành và UBND các quận, huyện có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư công trình phối hợp với các nhà thầu rà soát các loại VLXD sử dụng trong công trình, đảm bảo chất lượng theo thiết kế được duyệt.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD ngay từ giai đoạn lập dự án, thiết kế cho đến triển khai thi công xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình.

Đặc biệt là việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD và sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng theo Thông tư số 13/2017/TT-BXD.

Song song với đó, thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới nguồn lực xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, thoát nước tốt… gắn với đồ án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

Mạnh Cường

Tin Liên Quan