CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

  • Địa chỉ: 508 - Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: 028 3969 0973
  • Email: binhminh@binhminhplastic.com.vn
  • Website: https://www.binhminhplastic.com.vn