Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với tỉnh Khánh Hòa đầu tư mở rộng Quốc lộ 26B

Bộ Giao thông Vận tải vừa thống nhất với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đề xuất đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 26B nhằm đảm bảo tính đồng bộ, kết nối cao tốc được đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với tỉnh Khánh Hòa đầu tư mở rộng Quốc lộ 26B
Quốc lộ 26B thuộc tỉnh Khánh Hòa có chiều dài 26km.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quốc lộ 26B có chiều dài 26km, điểm đầu tại Quốc lộ 26 thị xã Ninh Hòa, điểm cuối tại cảng Huyndai Vinasin, thị xã Ninh Hòa, quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe.

Hiện nay, đoạn tuyến từ Km0 – Km1+000 thuộc quản lý của Tập đoàn Vinasin, Km1+000 – Km14+320 đã đầu tư cơ bản đáp ứng quy mô quy hoạch đường cấp III, 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, mặt đường 7m có vai trò kết nối các cảng biển khu bến Nam Vân Phong, khu công nghiệp với Quốc lộ 1.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Quốc lộ 26B được xác định là tuyến quốc lộ thứ yếu do có cự ly ngắn và chỉ kết nối nội vùng, năng lực cơ bản đáp ứng trong giai đoạn trước mắt. Thời gian qua, tuyến đường đã được sửa chữa, cải tạo từ nguồn vốn bảo trì để duy trì chất lượng khai thác mặt đường đảm bảo êm thuận và an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với tỉnh Khánh Hòa về nhu cầu đầu tư mở rộng Quốc lộ 26B nhằm bảo đảm tính đồng bộ, kết nối các tuyến cao tốc đang được đầu tư, phát huy được các lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Giao thông Vận tải được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa thể cân đối bố trí cho Dự án này.

Theo quy định tại khoản 3, mục III, Quyết định số 1454/QĐTTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ các đoạn tuyến đi qua khu vực quy hoạch tỉnh có quy mô lớn hơn, để bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy hoạch, nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư theo quy hoạch này, nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư phần mở rộng theo quy hoạch của địa phương.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, “Trường hợp địa phương có nhu cầu đầu tư mở rộng để phát triển kinh tế – xã hội và huy động được nguồn lực, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai”.

Về đề xuất bố trí nguồn vượt thu ngân sách Nhà nước năm 2022, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan để tham mưu về trình tự, thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn.

Theo Hoàng Sơn/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan