Bộ Xây dựng trả lời về công tác quy hoạch xây dựng và cải tạo chung cư cũ

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hằng – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về công tác quy hoạch xây dựng và cải tạo chung cư cũ.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hằng – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, nội dung chất vấn cụ thể như sau:

“Trách nhiệm của Bộ trưởng ở đâu khi để tình trạng điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch chi tiết một cách tùy tiện không theo trình tự thẩm quyền. Việc này cấp thiết đến mức ngày 01/3/2019, Thủ tướng Chính phủ phải ban hành Chỉ thị 05, yêu cầu chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng”.

“Liên quan đến cải tạo chung cư xuống cấp, Bộ trưởng có đưa ra một số giải pháp thì đều là trong thời gian tới. Vậy đề nghị Bộ trưởng trả lời rõ thời gian tới là bao giờ? Đề nghị Bộ trưởng có lộ trình cụ thể và đề xuất những chính sách cụ thể để vấn đề này khả thi”.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có ý kiến trả lời như sau:

Về nguyên nhân, giải pháp khắc phục việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện không theo trình tự, thẩm quyền đã được Bộ Xây dựng báo cáo trong Báo cáo số 70/BC-BXD ngày 31/5/2019 gửi các vị Đại biểu Quốc hội. Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm về: Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan, đã bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn chưa kịp thời;

Chất lượng lập, thẩm định quy hoạch do Bộ Xây dựng thực hiện còn một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu;

Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch chưa thường xuyên, kịp thời.

Bộ Xây dựng đã tham mưu, trình và được Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, công việc được giao trong Chỉ thị này.

Về vấn đề cải tạo chung cư cũ, Bộ Xây dựng đã có báo cáo, giải trình cụ thể về thực trạng, tồn tại, nguyên nhân và nêu một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc triển khai thực hiện trong thời gian tới trong Báo cáo số 70/BC-BXD ngày 31/5/2019 gửi các vị Đại biểu Quốc hội. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thực hiện một số công việc sau:

Trong tháng 6/2019, Bộ sẽ có văn bản chỉ đạo các địa phương có nhà chung cư cũ khẩn trương thực hiện các quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 101/2015/NĐ-CP… thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của địa phương, trong đó có việc lập kế hoạch cải tạo nhà chung cư, việc kiểm định chất lượng nhà chung cư, việc di dời các hộ dân và lập phương án phá dỡ, xây dựng lại các nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm xuống cấp nghiêm trọng.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với 2 thành phố có nhiều quỹ nhà chung cư cũ là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để nghiên cứu, đề xuất bổ sung giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương; đồng thời có báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ để tạo cơ sở đẩy nhanh việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Hoàn thành việc kiểm định chất lượng các nhà chung cư cũ, việc lập quy hoạch cải tạo các khu chung cư, việc điều chỉnh mật độ dân cư, việc lựa chọn chủ đầu tư…

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở 2014 để có quy định phù hợp đối với chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Bắc Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hằng đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp trong thời gian tới.

                                                                                                    Khánh An

Tin Liên Quan