Cách xác định cấp công trình cho kết cấu đường ống

Phụ lục 2 về Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD có quy định, đối với đường ống/cống có tổng chiều dài ≤ 1.000 m, sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

Cách xác định cấp công trình cho kết cấu đường ống
Ảnh minh hoạ.

Ông Lê Quang Huy (Đà Nẵng) hỏi, tổng chiều dài nêu ở trên được hiểu là tổng chiều dài của tất cả ống/cống trong 1 dự án (như D350, D600, D800, D2000…), hay được hiểu là tổng chiều dài của 1 loại cống trong dự án (như trong ví dụ 2 của phụ lục hướng dẫn: Hệ thống cống thoát nước thải: Ống có đường kính trong D = 450 mm, dài 900 m thì được hạ xuống 1 cấp thành cấp IV)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

“Tổng chiều dài” áp dụng để xác định cấp công trình cho các loại kết cấu đường ống/cống nêu tại Mục 2.10 Phụ lục 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD là tổng chiều dài của từng loại kết cấu đường ống/cống tương ứng với tiêu chí phân cấp công trình (đường kính trong, diện tích mặt cắt ngang, bề rộng thông thủy,…).

Theo Đỗ Quang/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan