Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

(Xây dựng) – Nhiệm kỳ qua, cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngày càng phát triển.

chi bo vien quy hoach xay dung vinh phuc vung tin buoc vao nhiem ky moi

Ông Nguyễn Thanh Hà – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh phúc luôn đồng hành, giúp đỡ cán bộ trẻ phát huy tài năng.

Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của Đảng ủy cấp trên trong công tác quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy cùng ban lãnh đạo Viện Quy hoạch xây dựng đã chủ động xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2017-2020 của Viện; xác định nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược sản xuất kinh doanh và phát động thi đua với quyết tâm cao, ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chi ủy cùng ban lãnh đạo Viện đã lãnh đạo cán bộ đảng viên và người lao động luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời triển khai và hoàn thành tốt công tác khảo sát, giới thiệu địa điểm, hướng tuyến các công trình hạ tầng kỹ thuật, lập quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch nông thôn. Công tác quản lý kỹ thuật dự án được các chủ đầu tư tin tưởng và đánh giá cao, cụ thể là:

Năm 2017, công tác giới thiệu địa điểm 136 địa điểm, tổng quy mô 505,5ha; thực hiện 49 đồ án quy hoạch với quy mô 17.400ha, trong đó đã được phê duyệt 31 đồ án các loại, quy mô 14.403ha. Ngoài ra, Viện cũng tham gia một số công tác tư vấn khác như: Giám sát kỹ thuật thi công các công trình, thiết kế xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra bản vẽ thi công – dự toán công trình, quản lý dự án với tổng số 20 dự án.

Năm 2018, công tác giới thiệu địa điểm 122 địa điểm, tổng quy mô 72,3ha; thực hiện 35 đồ án quy hoạch với quy mô 1.250,4ha, trong đó đã được phê duyệt 15 đồ án các loại, quy mô 731,1ha. Viện cũng tham gia một số công tác giám sát kỹ thuật thi công các công trình, thiết kế xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra bản vẽ thi công – dự toán công trình, quản lý dự án với tổng số 25 dự án.

Năm 2019, công tác giới thiệu địa điểm 33 địa điểm, tổng quy mô 118,1ha; thực hiện 53 đồ án quy hoạch với quy mô 3.580,7ha, trong đó đã được phê duyệt 10 đồ án các loại, quy mô 1.936,6ha. Viện tham gia một số công tác tư vấn khác như: Giám sát kỹ thuật thi công các công trình, thiết kế xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra bản vẽ thi công – dự toán công trình, quản lý dự án với tổng số 35 dự án.

chi bo vien quy hoach xay dung vinh phuc vung tin buoc vao nhiem ky moi

Chi ủy cùng với ban lãnh đạo Viện luôn đồng hành, giúp đỡ cán bộ trẻ phát huy tài năng.

Cùng với đó, Chi ủy cùng với ban lãnh đạo Viện đã làm tốt công tác quy hoạch cấp chính quyền, cấp ủy của Viện nhiệm kỳ 2017-2020 và những năm tiếp theo. Về công tác tổ chức cán bộ, Chi ủy đã triển khai tương đối đồng bộ các khâu: Quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển. Đội ngũ cán bộ được bổ sung về số lượng, chú trọng nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua, Viện đã điều chuyển cán bộ trong viện 12 đồng chí.

Chi bộ luôn chú trọng công tác bồi dưỡng và đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ. Hiện nay, đơn vị có tổng số 88 cán bộ viên chức, người lao động, trong đó trình độ thạc sĩ là 26 người, chiếm 29,5%; trình độ đại học là 52 người, chiếm 59,1%; trình độ cao đẳng là 03 người, chiếm 3,4%; trình độ trung cấp là 03 người, chiếm 3,4%; trình độ khác là 04 người, chiếm 4,5%.

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn coi trọng và xác định công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu và nắm vững các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Duy trì sinh hoạt Chi bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ và nhiều hình thức trao đổi khác để củng cố tinh thần và tư tưởng của cán bộ công nhân viên trong thời kỳ mới.

Chi bộ chú trọng đến công tác phát triển Đảng. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp thêm 6 đảng viên, còn 15 quần chúng ưu tú đã học lớp cảm tình đảng. Hàng năm, Chi bộ luôn thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng Đảng viên. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 14%, 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2% số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị như: Tiếp tục thực hiện các công việc tư vấn đã ký hợp đồng với các chủ đầu tư (quy hoạch, khảo sát xây dựng, giám sát kỹ thuật thi công, tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, thẩm tra,…), hoàn thiện trình Sở Xây dựng thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt các đồ án chỉnh trang đô thị, quy hoạch chung Tam Đảo, Vĩnh Tường, quy hoạch phân khu phát triển du lịch, dịch vụ Vân Trục, Bò Lạc, Đồng Nhập; ký hợp đồng tư vấn với các huyện Sông Lô, Lập Thạch lập quy hoạch vùng huyện; điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô thị loại V các huyện. Thực hiện một số dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng khi có yêu cầu như: Nghiên cứu điều tra quy hoạch, giới thiệu địa điểm, cắm mốc giới, công bố quy hoạch; phát huy tốt chức năng của Hội đồng khoa học nhằm làm tăng chất lượng các đồ án quy hoạch.

Hi vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban chi ủy khóa mới cùng Ban lãnh đạo Viện quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc, tập thể cán bộ, viên chức của Viện sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Bích Huệ/baoxaydung.com

Tin Liên Quan