Chuẩn bị khởi công 4 dự án đường sắt cấp bách

Dự kiến, từ tháng 6 đến cuối năm 2020, các gói thầu xây lắp của 4 dự án đường sắt cấp bách sẽ được khởi công xây dựng toàn bộ.

Keyword đầu tiên có dấu

Dự kiến, từ tháng 6 đến cuối năm 2020, các gói thầu xây lắp của 4 dự án đường sắt cấp bách sẽ được khởi công xây dựng toàn bộ

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, 4 dự án đường sắt cấp bách (tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng) sử dụng vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 đang được các ban quản lý dự án rốt ráo triển khai công tác đầu tư để chuẩn bị khởi công xây dựng.

Đầu tiên là dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh (Ban QLDA Đường sắt làm đại diện chủ đầu tư) có 11 gói xây lắp (XL-CY-01 đến XL-CY-11).

Hiện nay, gói thầu XL-CY-01 đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu, đã phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 27/3/2020, dự kiến khởi công tháng 5/2020. Các gói thầu còn lại của dự án đang thực hiện công tác khảo sát, thiết, dự kiến khởi công trong quý 3/2020.

Tiếp theo, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang (Ban QLDA 85 đại diện chủ đầu tư) có 6 gói thầu xây lắp (từ gói thầu số 8 đến số 13). Dự án đã lựa chọn xong tư vấn thiết bản vẽ thi công và đang thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, dự kiến khởi công 2 gói thầu (gói số 9 và 10) trong tháng 6/2020, các gói còn lại dự kiến chậm nhất khởi công tháng 9/2020.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh (Ban QLDA Đường sắt – đại diện chủ đầu tư) có 7 gói thầu xây lắp (XL-HNV-01 đến XL-HNV-07). Hiện nay, dự án đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công đối với các gói thầu số 5 và số 6, đã thực hiện xong một số hạng mục khảo sát tại hiện trường (đạt 70%), đang triển khai công tác thiết kế với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ khởi công một gói xây lắp XL-HNV-02 vào tháng 6/2020; các gói còn lại trong quý 3/2020.

Cuối cùng, dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn (Ban QLDA Đường sắt – đại diện chủ đầu tư), Cục QLXD&CLCTGT cho biết, dự án có 11 gói thầu xây lắp (gói thầu số 8 đến số 19). Dự án đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công đối với hai gói thầu số 5 và số 6, đã thực hiện xong một số hạng mục khảo sát tại hiện trường (đạt 50%). Đồng thời, dự án đang triển khai công tác thiết kế với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ khởi công hai gói xây lắp 16 và 19 trong tháng 6, 7/2020; các gói còn lại dự kiến khởi công vào cuối quý 3/2020.

Trước đó, ngày 31/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 556 về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 14 dự án đường sắt, đường bộ quan trọng cấp bách.Trong đó, 10 dự án đường bộ có tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, còn 4 dự án đường sắt có tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng.

Theo baogiaothong.vn

 

Tin Liên Quan