Đề xuất thay đổi lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy, ô tô

Bộ Tài chính vừa gửi các bộ, ngành liên quan lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thay thế Thông tư số 229/2016/TT-BTC.
 Ảnh minh họa.Ảnh minh họa

Mức thu lệ phí cụ thể theo từng khu vực

Theo dự thảo, mức thu lệ phí dành cho ôtô được quy định theo từng khu vực. Theo đó, ở khu vực I, lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số cho ôtô (trừ ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống, sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời) dự kiến là 500.000 đồng/lần/xe, ở khu vực II và III mức lệ phí dự kiến là 150.000 đồng/lần/xe.

Đối với xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up), lệ phí có 1 mức thống nhất là 20 triệu đồng/lần/xe (khu vực I), thay vì là từ 2 – 20 triệu đồng/lần/xe như quy định hiện hành; các khu vực II và III, mức lệ phí giữ nguyên như hiện hành, là 1 triệu đồng/lần/xe và 200.000 đồng/lần/xe. Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời dự kiến mức lệ phí là 200.000 đồng (khu vực I) và 150.000 đồng (khu vực II và III).

Đối với xe máy, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tính theo giá trị xe và theo khu vực. Theo đó, xe máy nếu có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống, thì lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tại các khu vực I, II, III lần lượt là 1 triệu đồng, 200.000 đồng và 150.000 đồng. Xe trị giá trên 15 – 40 triệu đồng, mức lệ phí là 2 triệu đồng (khu vực I); 400.000 đồng (khu vực II) và 150.000 đồng (khu vực III). Đối với xe có giá trị trên 40 triệu đồng, mức lệ phí được quy định thống nhất là 4 triệu đồng (khu vực I) thay cho quy định hiện hành là mức thu từ 2 – 4 triệu đồng; khu vực II giữ nguyên là 800.000 đồng/lần/xe và khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe. Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật vẫn áp dụng chung mức lệ phí 50.000 đồng cho cả 3 khu vực.

Dự thảo cũng quy định cụ thể mức lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe ôtô và xe máy. Theo đó, ôtô, xe máy (trừ xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống) bao gồm cả xe con pick-up, xe di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao vẫn áp dụng mức lệ phí là 150.000 đồng. Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số ôtô, xe máy là 50.000 đồng/xe; cấp đổi biển số là 100.000 đồng/xe. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số tạm thời (ôtô và xe máy) bằng giấy là 50.000 đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại là 150.000 đồng.

Những trường hợp được miễn lệ phí

Dự thảo cũng nêu rõ, nếu là tổ chức thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doanh; cá nhân thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường hợp ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up), xe máy chuyển từ khu vực có mức nộp lệ phí thấp về khu vực có mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), thì phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới. Đối với ôtô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số tại khu vực có mức lệ phí thấp, chuyển về nơi có mức cao do công tác hoặc chuyển hộ khẩu, mà không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục, thì áp dụng mức thu cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số quy định mới. Trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Dự thảo cũng đưa ra các trường hợp được miễn lệ phí gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc.

Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao uỷ quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự. Trường hợp này khi đăng ký phương tiện giao thông, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký chứng minh thư ngoại giao (màu đỏ) hoặc chứng minh thư công vụ (màu vàng) theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên Hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc các đối tượng đã nêu ở trên, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài.

Về việc thực hiện quản lý lệ phí, tổ chức thu lệ phí phải nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tin Liên Quan