Địa phương tự bố trí kinh phí khi tăng quy mô tái định cư cao tốc Bắc-Nam

Bộ GTVT đề nghị địa phương tự bố trí kinh phí trong trường hợp tăng quy mô khu tái định cư cao tốc Bắc – Nam vì mục đích khác. 

Phê duyệt khu tái định cư phù hợp với mức bồi thường

Bộ GTVT vừa có văn bản phản hồi UBND tỉnh Bình Định về việc xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua tỉnh Bình Định.

Địa phương tự bố trí kinh phí khi tăng quy mô tái định cư cao tốc bắc-nam

Bộ GTVT đề nghị địa phương phê duyệt quy mô khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam phù hợp với mức bồi thương và tự cân đối kinh phí trong trường hợp có nhu cầu đầu tư mở rộng – Ảnh minh họa.

Liên quan đến kinh phí thực hiện khu tái định cư, Bộ GTVT cho biết, theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 47/2014 của Chính phủ, kinh phí thực hiện các khu tái định cư để phục vụ GPMB các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư các dự án thành phần tương ứng.

Trường hợp địa phương có nhu cầu đầu tư mở rộng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho dự án khác hoặc dùng cho mục đích khác, UBND tỉnh Bình Định cân đối nguồn vốn cho phần đầu tư mở rộng, không sử dụng kinh phí của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2.

“Trên cơ sở khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, phương án tổng thể GPMB và quy định nêu trên, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ GPMB”, Bộ GTVT đề nghị, đồng thời cho biết, đối với quy mô khu tái định cư, trên cơ sở quy định của Luật Đất đai 2013 và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định có liên quan, UBND các cấp của địa phương cần lập, phê duyệt theo quy định đảm bảo phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư và quy định về hỗ trợ GPMB của địa phương.

Đối với những khu tái định cư nằm ở khu vực nông thôn chưa có định hướng quy hoạch đô thị, đề nghị xem xét áp dụng tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn TCVN10380:2014 (lưu ý áp dụng cấp kỹ thuật của đường và kết cấu mặt đường đảm bảo phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của địa phương và kinh phí GPMB của dự án).

Địa phương tự bố trí kinh phí khi tăng quy mô tái định cư cao tốc bắc-nam

Để phục vụ công tác GPMB cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, trên địa bàn tỉnh Bình Định dự kiến có hơn 40 khu tái định cư – Ảnh minh họa.

Mong muốn đầu tư đồng bộ để tránh sự so sánh

Trước đó, gửi văn bản kiến nghị đến Bộ GTVT, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đối chiếu với các khu tái định cư đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, việc xác định các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, quy mô thiết kế các tuyến đường giao thông đối với các khu tái định cư nêu trên đều áp dụng theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD); quy mô mặt cắt ngang tối thiểu các tuyến đường giao thông là 13m.

Trong đó, bề rộng mặt đường tối thiểu 2 làn xe với bề rộng 7m, bề rộng vỉa hè tối thiểu 3m.

Theo thực tế, hiện trạng thửa đất của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 qua địa bàn tỉnh có diện tích lớn, bao gồm đất ở kết hợp với sân vườn trong cùng thửa đất.

Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí tái định cư quy hoạch tập trung với các thửa đất có kích thước nhỏ, chiều dài thửa đất từ 20m – 30m, mặt tiền nhà tiếp xúc trực tiếp với đường giao thông nên việc thiết kế quy hoạch các khu tái định cư phải có vỉa hè để đảm bảo ATGT; bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước,…) để phục vụ các hộ dân tái định cư.

Việc thiết kế quy hoạch, đầu tư xây dựng vỉa hè theo các đồ án quy hoạch chi tiết do UBND các huyện, thị xã, thành có tuyến cao tốc đi qua phê duyệt là cần thiết và bề rộng vỉa hè tối thiểu phải đảm bảo không gian để bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật phục cho người dân chấp thuận di dời và nhận đất ở tại các khu tái định cư.

“Ngoài ra, theo định hướng chung của Chính phủ và UBND tỉnh về việc quy hoạch xây dựng các khu tái định cư phải đảm bảo chất lượng tốt hơn hoặc bằng các vị trí của các hộ dân bị ảnh hưởng trước đây nhằm tạo được sự đồng thuận của người dân, giúp công tác GPMB đáp ứng yêu cầu.

Trường hợp thực hiện quy mô mặt cắt các tuyến đường giao thông như yêu cầu của Bộ GTVT, người dân sẽ có sự so sánh với dự án tái định cư đã triển khai thực hiện trên địa bàn, khó khăn trong việc tái định cư”, UBND tỉnh Bình Định đánh giá.

Từ những phân tích trên, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị về quy hoạch quy mô đầu tư xây dựng các khu tái định cư (bao gồm quy mô mặt cắt các tuyến đường giao thông trong khu tái định cư) thực hiện theo các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt để tương đồng về cơ chế, chính sách, định hướng chung với các khu tái định cư đã triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đối với các khu tái định cư chỉ phục vụ bố trí tái định cư cho dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, có quy hoạch gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và khu vực nông thôn chưa có quy hoạch, đề nghị đầu tư xây dựng toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt và được sử dụng kinh phí bồi thường GPMB của dự án.

“Đối với các khu tái định cư có kết hợp mở rộng để thực hiện dự án khu dân cư ở địa phương, phần khối lượng thuộc dự án tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 thực hiện theo cơ chế quản lý đặc thù và sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, GPMB của dự án.

Phần khối lượng của dự án khu dân cư kết hợp mở rộng, địa phương thực hiện dự án theo quy định quản lý đầu tư xây dựng của Luật Đầu tư công và tự cân đối nguồn vốn cho phần đầu tư mở rộng, không sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ dự án cao tốc Bắc – Nam”, UBND tỉnh Bình Định đề nghị.

Theo Nam Khánh/Báo Giao thông

Tin Liên Quan