Giảm thời gian xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất

 

(Xây dựng) – Theo phản ánh của ông Lý Văn Hải (tỉnh Trà Vinh), ông Hải nộp hồ sơ chuyển nhượng về đất đai nhưng cơ quan thuế tính nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất chậm 10-15 ngày.

giam thoi gian xac dinh nghia vu tai chinh cho nguoi su dung dat
Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai nhằm kéo giảm thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất.

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ trên hệ thống năm 2022, ông Lý Văn Hải có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó có công đoạn thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính do Cơ quan Thuế thực hiện chậm 1 giờ 32 phút (thời gian thực hiện công đoạn này được quy định tại Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND là 2,5 ngày).

Trong thời gian qua, việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất tại Cơ quan Thuế còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã phát hành 3 Công văn gửi Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã có Công văn về việc rà soát, đối chiếu, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai nhằm tăng cường phối hợp, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong thời gian qua. Cơ quan Thuế đã đề nghị các Chi cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai nhằm kéo giảm thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất.

Tuy nhiên, thời gian qua do khối lượng hồ sơ phát sinh nhiều vẫn còn một số trường hợp hồ sơ còn chậm trễ trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại các Chi cục Thuế. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ghi nhận phản ánh, kiến nghị của ông Lý Văn Hải và sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các Chi cục thuế, Văn phòng đăng ký đất đai tăng cường công tác phối hợp nhằm hạn chế tối đa trễ hạn, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người sử dụng đất. Đồng thời đề xuất Văn phòng UBND tỉnh kiến nghị bổ sung Cơ quan Thuế tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tuệ Minh/ Baoxaydung

https://baoxaydung.com.vn/giam-thoi-gian-xac-dinh-nghia-vu-tai-chinh-cho-nguoi-su-dung-dat-341546.html

Tin Liên Quan