Hải Phòng: Ban hành giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu chung cư mới xây dựng

(Xây dựng) – Ngày 18/02, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về việc ban hành giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố.

Chung cư N1, N2 Lê Lợi.

Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, vận hành cho thuê và các cá nhân thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó tại chung cư N1, N2 Lê Lợi có đơn giá cho thuê là 41.800 đồng/m2; Chung cư Đ2 Đồng Quốc Bình là 36.700 đồng/m2; Chung cư 5 tầng Cát Bi là 32.300 đồng/m2; Chung cư 5 tầng Kênh Dương, đường Nguyễn Văn Tố là 35.400 đồng/m2; Chung cư U19 Lam Sơn là 31.600 đồng/m2; Đông Khê tòa M4C tầng 1 là 60.800 đồng/m2; Đông Khê tòa M4C tầng 2 là 36.500 đồng/m2; Đông Khê tòa M3D là 76.400/m2…

Đây là giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước được tính cho diện tích nhà và không bao gồm tiền thuê đất.

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng sẽ là đơn vị đầu mối thực hiện việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ và có trách nhiệm thông báo giá thuê tại các khu chung cư mới xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020.

Mỹ Hạnh

Tin Liên Quan