Hậu Giang: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực đầu tư Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B

UBND tỉnh Hậu Giang vừa mới ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND quyết định chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha.

Hậu Giang: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực đầu tư Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B
Một góc thị xã Long Mỹ.

Quyết định UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực (Địa chỉ trụ sở: Số 29, đường Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 562/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Vốn đầu tư của dự án: 132.294.265.000 đồng, trong đó: Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (Không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) 73.409.514.000 đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 46.858.000.000; Chi phí dự phòng 12.026.751.000 đồng.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Hoàn thành 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Nhà đầu tư ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư ngày 17/6/2020. Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn các trình tự, thủ tục về lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và đầu tư dự án theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện định kỳ chế độ báo cáo thực hiện dự án trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo từng quý, năm. Biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo nội dung quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 562/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư ngày 17/6/2020.

Trước đó, ngày 22/3/2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, với diện tích khoảng 10,11ha. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Theo đó, diện tích sử dụng đất khoảng 92.766,25m2 (Trong đó: diện tích đất để thực hiện dự án là 80.739,51m2, diện tích khu đất cải tạo chỉnh trang 12.026,74m2). Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Thực hiện theo quy định quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án không xây dựng nhà ở do không nằm trên trục đường chính của đô thị. Tuy nhiên, khuyến khích nhà đầu tư xây nhà đối với các nhà liên kế gần trục đường chính của đô thị. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án; phần hạ tầng mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh hoặc bàn giao cho địa phương quản lý.

Đối với hạ tầng trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm các hạng mục: Nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (với diện tích đất khoảng 80.739,51m2, gồm các hạng mục: San lấp nền, giao thông, cấp – thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, công viên – cây xanh, trạm xử lý nước thải, bãi xe…). Sau khi đầu tư hoàn thành các công trình này, Nhà đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định.

Đối với các lô đất dự kiến tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án khoảng 2.159,96m2 (khoảng 24 lô nền, số lượng nền tái định cư sẽ được điều chỉnh tương ứng với phương án giải phóng mặt bằng được duyệt). Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho Nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định.

Đối với lô đất xây dự kiến nhà ở xã hội: Nhà đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội, liên kết đầu tư hoặc dành phần đất khi Nhà nước có nhu cầu đầu tư. Đối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án: Việc đầu tư xây dựng để thực hiện việc đấu nối (giao thông, điện, nước…) ngoài dự án do Chủ đầu tư dự án thực hiện và sau khi hoàn chỉnh bàn giao lại cho Nhà nước quản lý…

Theo Huỳnh Biển/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan