Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác thì việc lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn khi thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng mới đây đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác thì việc lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, việc giải quyết sự cố công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 45-Giải quyết sự cố công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình. Đồng thời, việc đền bù thiệt hại do các bên tự thỏa thuận hoặc thực hiện theo quy định pháp luật dân sự.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác thì việc lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Theo Khôi Nguyên/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan