ổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

(Xây dựng) – Liên quan đến việc bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Tĩnh, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1586 /BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, sau khi nhận được Văn bản số 1778/UBND-NL2 ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và căn cứ Khoản 1, Điểu 15 của Luật Khoáng sản và Khoản 1, Điều 12 của Nghị định 158/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Bộ Xây dựng thống nhất việc bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 1778/UBND-NL2 nêu trên.

Việc quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản các khu vực nêu trên được thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản, Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản; Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đảm bảo không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt.

Linh Nguyễn

Tin Liên Quan