Quảng Trị: Hướng dẫn quản lý chất lượng gạch không nung trong công trình xây dựng

(Xây dựng) – Sáng 09/5, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo về hướng dẫn quản lý chất lượng khối xây sử dụng gạch xi măng – cốt liệu không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn Quảng Trị. Thành phần tham dự gồm: đại diện UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện các doanh nghiệp sản xuất gạch không nung trên địa bàn, các đơn vị tư vấn xây dựng, các đơn vị thi công…


Toàn cảnh Hội thảo.

Thời gian qua, việc sử dụng gạch xi măng – cốt liệu không nung trong các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường gặp các khuyết tật như nứt tường, tách tường, thấm tường.

Mặc dù các khuyết tật nói trên chưa gây sự cố sập đổ nhưng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ của các công trình; gây thiệt hại về kinh tế; kéo dài thời gian bàn giao công trình; gây tâm lý ngại sử dụng gạch xi măng – cốt liệu nói riêng và vật liệu xây không nung nói chung của người dân, của chủ đầu tư; đồng thời vẫn có khả năng gây mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng các công trình.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, khách quan lẫn chủ quan, như: Trong hồ sơ thiết kế công trình thiếu các tính toán, các yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể, chi tiết đối với khối xây (về vật liệu, biện pháp gia cường, chỉ dẫn thi công, nghiệm thu, bảo dưỡng ẩm); Một số nhà sản xuất chưa duy trì thường xuyên việc kiểm soát chất lượng gạch và thực hiện đầy đủ chế độ bảo dưỡng ẩm gạch trước khi bán ra thị trường; Các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công xây dựng công trình còn hiểu biết hạn chế trong việc sử dụng vật liệu gạch xi măng – cốt liệu trong các khối xây; Hiện nay, chưa có tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu khối xây sử dụng vật liệu gạch xi măng – cốt liệu phù hợp với điều kiện khí hậu tỉnh Quảng Trị.

Để thúc đẩy quá trình sản xuất, sử dụng gạch xi măng – cốt liệu và giảm thiểu tình trạng nứt, tách khối xây trong các công trình; Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân, Sở xây dựng đã xây dựng chương trình hướng dẫn một số nội dung chủ yếu liên quan đến công tác thiết kế, thi công, quản lý chất lượng khối xây sử dụng gạch xi măng – cốt liệu không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn.


Nhà máy sản xuất gạch không nung ở Quảng Trị.

Tại hội thảo, các đối tượng tham dự đã được nghe cán bộ chuyên môn của Sở Xây dựng giới thiệu toàn bộ chương trình hướng dẫn quản lý chất lượng gạch không nung trong các công trình xây dựng, gồm các giai đoạn như: Giai đoạn sản xuất; Giai đoạn thiết kế; Giai đoạn thi công và nghiệm thu.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó giám đốc Sở Xây dựng còn lưu ý: Ngoài những nội dung hướng dẫn trên, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có thể tham khảo thêm hướng dẫn của các nhà sản xuất gạch xi măng – cốt liệu.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có ban hành mới các tiêu chuẩn hoặc chỉ dẫn kỹ thuật, định mức, đơn giá về thiết kế, thi công khối xây gạch xi măng – cốt liệu thì các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng áp dụng theo các quy định mới. Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc hoặc có ý kiến khác thì phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, giải quyết.

Hữu Tiến

Tin Liên Quan